THÔNG BÁO Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo đại học tại Học viện Quân y năm 2023

Mã ngành
Thời gian đào tạo
Bằng cấp tốt nghiệp

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  xác định ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2023;

Căn cứ công văn số 374/ĐHYD-ĐT ngày 01/04/2022 của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chính Minh về việc đào tạo cán bộ của Bộ Quốc phòng năm học 2022 – 2023 và 2023 – 2024,

Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Quân y thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo đại học tại Học viện Quân y năm 2023 như sau:

 

            

STT

Tên Ngành

Ngưỡng điểm

1

Y khoa Quân sự

22,5

2

Dược học Quân sự

21,0

3

Y học dự phòng

19,0

 

Ngoài ngưỡng điểm quy định trên, thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào Học viện Quân y cần lưu ý:

– Thí sinh phải đủ tiêu chuẩn về sơ tuyển (Học viện đã gửi giấy báo kết quả sơ tuyển) mới được xét nguyện vọng.

– Thí sinh chỉ được xét nguyện vọng khi đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện.

– Đối với thí sinh có hộ khẩu miền Nam (các tỉnh từ Quảng trị trở vào) đăng ký Ngành Y học dự phòng yêu cầu điểm học tập môn Toán, Hoá học và Sinh học lớp 12 mỗi môn phải đạt từ 8,0 điểm đối với thí sinh là dân tộc Kinh hoặc 7,0 điểm đối với thí sinh người dân tộc thiểu số.

          Hội đồng tuyển sinh Học viện Quân y thông báo để thí sinh biết để đăng ký xét tuyển nguyện vọng đúng quy định./.