Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên phát lệnh khởi công xây dựng nhà thực tập y tế cộng đồng tại Thanh Hóa​

 Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên phát lệnh khởi công xây dựng nhà thực tập y tế cộng đồng tại Thanh Hóa​

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng nhà thực tập y tế cộng đồng do Học viện Quân y làm chủ đầu tư.

Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên phát lệnh khởi công xây dựng nhà thực tập y tế cộng đồng tại Thanh Hóa​

 Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng nhà thực tập y tế cộng đồng do Học viện Quân y làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện Quân y (10-3-1949/10-3-2024). Công trình hoàn thành có ý nghĩa quan trọng, thể hiện nỗ lực của Học viện Quân y trong việc đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hiện đại hóa cơ sở vật chất; phục vụ quá trình sinh hoạt, học tập, làm việc, nghiên cứu y học, cho cán bộ, nhân viên, học viên.

Để thực hiện thành công dự án theo kế hoạch đề ra, Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên đề nghị: Phòng Hậu cần-Kỹ thuật phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện đúng chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả. Ban quản lý dự án kiêm nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công đúng tiến độ, chất lượng.

Đối với các đơn vị xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế: Cần xác định rõ đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa hết sức đặc biệt của học viện; do đó, đòi hỏi mỗi hạng mục đều phải bảo đảm kỹ thuật; có chất lượng theo đúng thiết kế, đặc biệt là phải có các biện pháp khoa học bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của đơn vị.

Tin, ảnh: TUẤN DŨNG