Sau khi nghe đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, Thượng tướng Lê Huy Vịnh bày tỏ vui mừng và ấn tượng với kết quả giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị của Học viện Quân y.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chúc mừng những thành quả mà Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ và người lao động của Học viện đã đạt được.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chúc mừng Học viện Quân y nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu chúc mừng Học viện Quân y nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, năm học 2022-2023, Học viện Quân y đã quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ và người lao động của Học viện Quân y luôn đề cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đạt thành tích toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị và các mặt công tác. Kết quả đó góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển của ngành Quân y và đào tạo nhân lực cho ngành y tế của đất nước.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Học viện Quân y tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chiến lược về giáo dục, đào tạo, thực hiện thắng lợi và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ đã đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: TUẤN DŨNG