Thư mời tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt các trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế.

Hiện nay, Học viện Quân y đang thực hiện đầu tư 02 dự án mua sắm trang thiết bị y tế với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng và 300 tỷ đồng.

Để triển khai các bước tiếp theo của quy trình, thủ tục đầu tư 02 dự án trên, Học viện Quân y kính mời các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt các trang thiết bị y tế.

Chi tiết tại file đính kèm: Tại đây