Thư mời thẩm định giá xác định giá của 280 khoản thiết bị, vật tư thanh lý

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị có chức năng thẩm định giá.

Học viện Quân y đang có nhu cầu thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị của 280 khoản thiết bị, vật tư thanh lý để tham khảo, xây dựng giá khởi điểm đấu giá.

Chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn !

Tải thông tin chi tiết: Tại đây