Thông báo về việc vận hành chính thức trang website của tạp chí Y- Dược học Quân sự

Kính gửi:

           – Các cơ sở giáo dục Đại học;

           – Các Bệnh viện, Viện, trung tâm nghiên cứu;

           – Các nhà khoa học;

Học viện Quân y đã hoàn thiện và vận hành chính thức website của Tạp chí Y-Dược học Quân sự (chỉ số ISSN 1859-0748 và DOI: http http://doi.org/10.56535) từ ngày 03/01/2023.

Học viện trân trọng thông báo và mời Quý đơn vị/ cơ quan, quý đồng nghiệp, các nhà khoa học gửi bài đăng cho số 01 năm 2023 thông qua trang website chính thức của Tạp chí tại địa chỉ http://jmpm.vn/.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đăng lý tài khoản nộp bài xin liên hệ qua một trong các địa chỉ sau:

  1. Thượng tá, TS Nguyễn Thị Hoài – Trưởng ban Thông tin khoa học – Phòng Thông tin Khoa học Quân sự : 0868941419 hoặc 0913097423
  2. BS. Đinh Công Pho – Phòng Khoa học Quân sự: 0333697065
  3. Email:tcydhqs@vmmu.edu.vn

Trân trọng cảm ơn !