Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Ngô Gia Khánh chuyên ngành: Ngoại khoa

Thời gian:  14 giờ 00 – ngày 09/5/2023

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án số 3 (tầng 3) – Nhà Thư viện (S9), Học viện Quân y.

Địa chỉ: số 160 – Phùng Hưng – Hà Đông – Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.