Thông báo: Thư mời báo giá thiết bị, vật tư thanh lý

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Học viện Quân y đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá khởi điểm đấu giá cho các thiết bị, vật tư thanh lý cho Học viện.

Nội dung cụ thể xem chi tiết: Tại đây