Hiển thị 1739 kết quả

Giáo dục - Đào tạo

Bệnh viện Quân y 103: Tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn nâng cao...

Ngày 01/6, tại Hà Nội, Phòng Khoa học Quân sự (KHQS), Học viện Quân y tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (01/6/1963 - 01/6/2023). Trung...

Giáo dục - Đào tạo

Đoàn công tác Học viện Quân y Việt Nam thăm và làm việc tạI học...

Ngày 01/6, tại Hà Nội, Phòng Khoa học Quân sự (KHQS), Học viện Quân y tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (01/6/1963 - 01/6/2023). Trung...

Giáo dục - Đào tạo

Hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của Bộ môn-Khoa Nhi, Bệnh viện...

Ngày 01/6, tại Hà Nội, Phòng Khoa học Quân sự (KHQS), Học viện Quân y tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (01/6/1963 - 01/6/2023). Trung...

Giáo dục - Đào tạo

Viện mô phổi lâm sàng quân đội gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền...

Ngày 01/6, tại Hà Nội, Phòng Khoa học Quân sự (KHQS), Học viện Quân y tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (01/6/1963 - 01/6/2023). Trung...

Hoạt động chung

Công đoàn, phụ nữ học viện quân y thăm, tặng quà học sinh trường mầm...

Ngày 01/6, tại Hà Nội, Phòng Khoa học Quân sự (KHQS), Học viện Quân y tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (01/6/1963 - 01/6/2023). Trung...

Hoạt động chung

Hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của Bộ môn-Khoa Nhi

Ngày 01/6, tại Hà Nội, Phòng Khoa học Quân sự (KHQS), Học viện Quân y tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (01/6/1963 - 01/6/2023). Trung...

Hoạt động chung

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống phòng khoa học quân sự, học viện quân...

Ngày 01/6, tại Hà Nội, Phòng Khoa học Quân sự (KHQS), Học viện Quân y tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (01/6/1963 - 01/6/2023). Trung...