Hiển thị 2493 kết quả

Thông báo

Thư mời tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt các...

Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế. Hiện nay, Học viện Quân y đang...

Thông báo

Thư mời thẩm định giá xác định giá của 280 khoản thiết bị, vật tư...

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị có chức năng thẩm định giá. Học viện Quân y đang có nhu cầu thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá...