Hiển thị 2493 kết quả

Uncategorized

Công bố luận án nghiên cứu sinh Vũ Trí Hiếu; Ngành: Ngoại khoa

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG KHÔNG DO...

Uncategorized

Công bố luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Hiền; Ngành: Quản lý y...

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN - Tên đề tài luận án: “Nhu cầu, thực trạng và một số năng lực cốt lõi trong đào...

Thông báo

Công bố luận án của nghiên cứu sinh Hoàng Kim Tuấn, ngành: Ngoại khoa.

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả vi phẫu thuật u dây VIII có...

Thông báo

Công bố luận án của nghiên cứu sinh Thiều Ban Trang; Ngành: Khoa học y...

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN   Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của phơi nhiễm dioxin tới sự phát triển thể...

Uncategorized

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trương...

Học viện Quân y tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trương Quý Kiên, về đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm nhiễm, kiểu gen virus...

Uncategorized

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn...

Học viện Quân y tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Thắng, về đề tài: “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và...

Uncategorized

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lưu...

Học viện Quân y tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Thanh Duyên, về đề tài: “Nghiên cứu vai trò chẩn đoán, tiên...

Uncategorized

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê...

Học viện Quân y tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Quang Nhựt, về đề tài: “Nghiên cứu tính đa hình gen STAT5b và...

Uncategorized

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn...

Học viện Quân y tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy, về đề tài: “Nghiên cứu sự biến đổi và giá trị...

Uncategorized

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Vũ...

Học viện Quân y tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Vũ Văn Bạ, về đề tài: “Nghiên cứu bản đồ giải phẫu điện học...