Hiển thị 9 kết quả

THÔNG BÁO Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo...

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  xác định ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm...

THÔNG BÁO về việc tuyển sinh đại học tại Học viện Quân y năm 2023

Căn cứ Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân...

Điểm chuẩn và thời gian nhập học tuyển sinh đại học vào Học viện Quân...

HỌC VIỆN QUÂN Y HỘI ĐỒNG TSĐH Số: 3456/TB-HĐTSĐH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm...

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng đào tạo đại học năn 2023 vào Học...

  HỌC VIỆN QUÂN Y HỘI ĐỒNG TSĐH Số: 2694/TB-HĐTSĐH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày...

Học viện Quân y tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự năm 2023 tại...

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=g41LuRAoGi0[/embed]

Tư vấn tuyển sinh Quân sự 2023

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=1V4rUVvSHYY&t=126s[/embed]

Dược sĩ hệ Quân sự

Đang cập nhật ...

Bác sĩ đa khoa Quân y hệ 6 năm

Đang cập nhật ...

Thông báo tuyển sinh 2023

Căn cứ Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân...