Khởi công xây dựng nhà ở cho các lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập, dã ngoại ​của Học viện Quân y

Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ. 

 

Khởi công xây dựng nhà ở cho các lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập, dã ngoại ​của Học viện Quân y

 Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên yêu cầu: Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện đúng chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, phân công các thành viên dự án giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ giải ngân, chất lượng công trình theo đúng thiết kế được duyệt. Phối hợp với nhà thầu đảm bảo đúng hợp đồng đã ký và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đối với các đơn vị xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, cần xác định rõ đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa hết sức đặc biệt của Học viện; do đó, đòi hỏi mỗi hạng mục đều phải bảo đảm kỹ thuật; có chất lượng theo đúng thiết kế, đặc biệt là phải có các biện pháp khoa học đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị…

Tin, ảnh: HỒNG CHUYÊN