Khoa Hóa

 

 1. Chỉ huy đơn vị:

Chủ nhiệm Khoa: Đại tá, TS. Bạch Thị Tâm

 1. Truyền thống đơn vị:

– Ngày truyền thống Khoa Hóa: 20 tháng 6 năm 1968

– Lịch sử hình thành:  Ngày 20/6/1968 tổ Hóa được thành lập thuộc khối Khoa học cơ bản do Đồng chí Lê Ngọc Bích làm tổ trưởng. Tháng 12/1970, tổ Hóa được tách ra khỏi khối khoa học cơ bản, thành lập Khoa hóa. Cuối năm 1983, sáp nhập vào Khoa Hóa sinh (K51), gọi là khoa Hóa – Hóa sinh. Năm 1988, tách ra thành lập Bộ môn Hóa (K82). Ngày 22/12/2017 đổi tên thành Khoa Hóa (K82).

 1. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng:

  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc  chuyên ngành Hóa và chuyên ngành liên quan; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Chỉ huy, quản lý cán bộ, nhân viên thuộc quyền theo quy định của Quân đội và Học viện.

3.2. Nhiệm vụ:

 1. a) Tổ chức xây dựng và thông qua các chương trình, nội dung môn học cho các đối tượng thuộc chuyên ngành đào tạo, trình Giám đốc Học viện phê duyệt; tổ chức biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu dạy học trong phạm vi phụ trách.
 2. b) Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện được giao.
 3. c) Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phương pháp, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, kỹ thuật viên trong khoa; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên chấp hành nghiêm quy chế, quy định về giáo dục, đào tạo.
 4. d) Đề xuất đổi mới phương pháp đánh giá và tổ chức thi, kiểm tra tín chỉ, học phần, môn học do khoa phụ trách; tham gia đánh giá, phân loại chất lượng người học theo quy định.

đ) Đề xuất các hướng nghiên cứu và tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ.

 1. e) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch huấn luyện, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao của giảng viên.
 2. f) Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nghiên cứu khoa học của khoa.
 3. g) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học khi được giao (hội thi, hội thao, kỳ thi Olympic,…).
 4. h) Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 5. Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên

4.1. Danh sách giảng viên

TT

Họ và tên

Học hàm

Học vị

1

Bạch Thị Tâm

 

TS

2

Lê Văn Dung

 

TS

3

Phạm Thị Thu Trang

 

TS

4

Lê Thị Khánh Linh

 

TS

5

Phạm Thị Thanh Hương

 

ThS

6

Nguyễn Đức Thanh

 

ThS

7

Phan Trọng Nghĩa

 

ThS

8

Trần Thị Khánh Linh

 

CN

4.2. Danh sách Kỹ thuật viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lại Mạnh Tuấn

KTV trưởng

2

Hà Thị Thu Thủy

KTV

3

Kiều Thị Hòa

KTV

4

Nguyễn Thanh Bình

KTV kiêm công vụ

 1. Thành tích tiêu biểu

02 bằng khen của Bộ Quốc phòng;

 1. Liên hệ

– Địa chỉ: Khoa Hóa, Tầng 8, Nhà S1, Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

– Số điện thoại: 069.566.366

 1. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

7.1. Sứ mạng: Góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học gắn với y học, dược học và hướng dẫn đội tuyển dự thi Olympic Hóa học.

7.2. Tầm nhìn: Phấn đấu trở thành khoa đi đầu trong đổi mới đào tạo, giảng dạy gắn kết giữa hóa học và sự sống. Đóng góp quan trọng trong xây dựng Học viện thành trường đại học khoa học sức khỏe đa ngành hàng đầu Việt Nam.

7.3. Giá trị cốt lõi:    Chất lượng – Hiệu quả – Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo.

8 Hình ảnh hoạt động nổi bật

 

   

Ảnh: Cán bộ, nhân viên Bộ môn Hóa học qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng

 Thiếu tướng Đồng Khăc Hưng nhân ngày truyền thống 20-6-2013

 

 

Ảnh: Cán bộ, nhân viên công tác tại Bộ môn Hóa – năm 2014

 

Ảnh: Cán bộ, nhân viên công tác tại Khoa Hóa – năm 2023

 

Ảnh: Chị em Phụ nữ K82