Khoa Công tác đảng, công tác chính trị

  1. Chỉ huy đơn vị

– Chủ nhiệm Khoa: Đại tá, TS. Vũ Hoài Hoài Nam

– Phó Chủ nhiệm Khoa: Trung tá, TS. Lê Thị Hồng

– Chủ nhiệm Bộ môn CTĐ, CTCT: Đại tá, ThS. Ngô Văn Hậu

– Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng: Đại tá, TS. Đỗ Văn Nghĩa

– Chủ nhiệm Bộ môn Tâm lý – GDHQS: Trung tá, TS. Nguyễn Vinh Quang

– Chủ nhiệm Bộ môn NN&PL: Đại úy, ThS. Nguyễn Thu Hường (Phụ trách BM)

  1. Truyền thống đơn vị

Ngày 08/6/1966, Trường Đại học Quân y được thành lập với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng bác sỹ, dược sỹ đại học, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, tháng 4 năm 1967, Khoa Giáo dục chính trị đã được thành lập (Ngày 22/4/1967 được lấy làm ngày truyền thống của các khoa KHXH&NV – Học viện Quân y).

Trong giai đoạn từ 4/1967 đến 3/1984, với điều kiện hết sức khó khăn của đất nước trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, giáo viên của Khoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ tháng 03/1972 đến tháng 03/1973, 03 đợt cán bộ, giáo viên của Khoa đã tham gia tích cực vào việc đưa sinh viên năm thứ 5, thứ 6 đi phục vụ tại các cơ sở y tế tại các tuyến lửa đánh Mỹ (từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh, đến chiến trường Trị Thiên). 

Sau chiến thắng 30/4/1975, đất nước bước sang giai đoạn cách mạng mới, cả nước độc lập thống nhất đi lên CNXH, nhiệm vụ của Nhà trường nói chung, nhiệm vụ của Khoa nói riêng ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về mọi mặt công tác, nhất là về số lượng lớp, số giờ giảng và đối tượng giảng dạy. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, công tác NCKH giai đoạn này cũng đã được Khoa chú trọng tiến hành, nhiều báo cáo khoa học đã được thảo luận như: “Giảng như thế nào là bài giảng tốt ?”, “Học bổ trợ như thế nào là tốt?”… đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Tháng 4/1984, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chấp hành chỉ thị của trên, Khoa giáo dục chính trị đã được chia tách thành hai Khoa: Khoa lý luận Mác – Lênin (kí hiệu là K30) và Khoa CTĐ,CTCT (kí hiệu là K31). Trong giai đoạn 1984-1992, Khoa CTĐ,CTCT biên chế thành 3 tổ bộ môn, gồm: Tổ bộ môn CTĐ,CTCT; Tổ bộ môn LSĐCSVN; Tổ bộ môn TL-GDHQS.

Tháng 3/1992, trước yêu cầu nhiệm vụ mới của Quân đội và đòi hỏi thống nhất về tổ chức, biên chế của Học viện, Khoa lý luận Mác – Lênin và Khoa CTĐ,CTCT được hợp nhất thành Bộ môn Khoa học xã hội (ký hiệu là K30). Đến cuối năm 1998, theo Quyết định số 363 của BTTM, Bộ môn KHXH tiếp tục được kiện toàn và đổi tên thành Bộ môn KHXH&NV (ký hiệu là K30).

Tháng 8/2004, thực hiện Quyết định số 741/QĐ-TM ngày 07/8/2003 của TTMT về việc chấn chỉnh tổ chức các khoa, bộ môn  KHXH&NV trong các cơ sở đào tạo trong Quân đội, ngày 16/8/2004, Giám đốc HVQY đã ra QĐ số 1451/QĐ-VP và QĐ số 1452/QĐ-VP thành lập Khoa CTĐ, CTCT (ký hiệu là K31) trên cơ sở chia tách từ Bộ môn KHXH&NV.

Hiện nay, Khoa CTĐ,CTCT có 4 Bộ môn, gồm: Bộ môn CTĐ,CTCT; Bộ môn Lịch sử Đảng; Bộ môn TL-GDHQS; Bộ môn NN&PL (thành lập 2004). Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên của Khoa CTĐ,CTCT hiện nay là 15 đồng chí, gồm 12 cán bộ giảng viên, 02 cán bộ nguồn phát triển giảng viên và 01 nhân viên. Với ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết cao, đến nay tất cả các chương trình giảng dạy cho các đối tượng đều được xây dựng mới và thường xuyên được bổ sung hoàn thiện. 100% giảng viên của  Khoa có trình độ sau đại học (trong đó có: 05 TS; 02 NCS; 05 ThS; 02 đi học cao học). Năng lực, trình độ giảng dạy của giảng viên ngày một nâng cao, nhiều giảng viên được công nhận là Chính, giảng viên cao cấp, Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện và cấp Bộ Quốc phòng. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy đã được tích cực triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng.

Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng được đẩy mạnh. Khoa CTĐ, CTCT đã chủ trì, tham gia nghiên cứu nhiều đề tài các cấp, nhất là các đề tài cấp Bộ Quốc phòng, Ngành…; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các đối tượng; Hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học và viết báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành, liên ngành. Đồng thời tham gia tích cực, có chất lượng tốt các nhiệm vụ khi được Học viện và cơ quan cấp trên phân công chỉ đạo.

Hằng năm, Khoa CTĐ, CTCT đều được công nhận là đơn vị VMTD, Chi bộ TSVM, nhiều năm là Chi bộ TSVM tiêu biểu, không có cán bộ, giảng viên nào vi phạm pháp luật, chế độ quy định  phải xử lý kỷ luật. Với những thành tích đạt được, Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị đã đạt được nhiều phần thưởng cao quý của Học viện, Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ và Chủ Tịch nước trao tặng.

Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ mới của sự nghiệp xây dựng và BVTQ, xây dựng QĐ, đặc biệt với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng HVQY xứng đáng là Trường trọng điểm quốc gia, nhiệm vụ của các khoa KHXH&NV vẫn hết sức nặng nề với những đòi hỏi ngày càng cao. Bằng tình yêu nghề nghiệp, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, Khoa sẽ luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ và xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng Học viện, xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị là một đơn vị trực thuộc Học viện Quân y, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện; sự quản lý, chỉ huy của Giám đốc, Chính ủy học viện; hướng dẫn của các Phòng, Ban nghiệp vụ; có các chức năng: Giảng dạy Công tác đảng, công tác chính trị và các môn KHXH&NV cho các đối tượng cao đẳng, đại học và sau đại học; Nghiên cứu khoa học; Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên, chỉ huy, quản lý, xây dựng khoa vững mạnh toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao.

3.2. Nhiệm vụ

– Giảng dạy Công tác đảng, công tác chính trị và các môn KHXH&NV cho các đối tượng cao đẳng, đại học và sau đại học.

– Nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy, xây dựng đơn vị.

– Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Xây dựng khoa vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

– Tham gia các hoạt động khác của Học viện.

  1. Danh sách giảng viên

TT

Họ và tên

Cấp bậc

Học hàm, học vị

Ghi chú

1

Vũ Hoài Nam

Đại tá

Tiến sĩ

 

2

Lê thị Hồng

Trung tá

Tiến sĩ

 

3

Ngô Văn Hậu

Đại tá

Thạc sĩ

 

4

Đỗ Văn Nghĩa

Đại tá

Tiến sĩ

 

5

Nguyễn Vinh Quang

Trung tá

Tiến sĩ

 

6

Đinh Ngọc Thạnh

Thượng tá

Thạc sĩ

 

7

Nguyễn Huy Hùng

Trung tá

Tiến sĩ

 

8

Lê Ngọc Quê

Thiếu tá

Thạc sĩ

 

9

Vũ Ngọc Khánh

Thiếu tá

Thạc sĩ

 

10

Nguyễn Tiến Công

Đại úy

Thạc sĩ

 

11

Nguyễn Thu Hường

Đại úy

Thạc sĩ

 

12

Tạ Thị Ngọc Liên

Thiếu tá

Thạc sĩ

 

13

Phạm Xuân Chí

Thượng úy

Cử nhân

 

14

Vũ Tiến Đạt

Trung úy

Cử nhân

 

  1. Thành tích tiêu biểu

Phát huy truyền thống gần 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị, gắn liền với truyền thống anh hùng của Học viện Quân y, Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị đã đạt được thành tích toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nhiều thành tích đạt xuất sắc; nội bộ đoàn kết, chi bộ đạt trong sách vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Cụ thể:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, thời gian của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012

 

Huân chương BVTQ Hạng Ba

Quyết định số 652/QĐ-CTN

Ngày 21/5/2012 của Chủ Tịch nước

2016

Bằng khen của

Chủ nhiệm TCCT

Quyết định số 1516/QĐ-CT

ngày 01/9/2016; Tổng cục Chính trị

Bằng khen của

Bộ trưởng BQP

– Quyết định số 3591/QĐ-BQP

ngày 01/9/2016; Bộ trưởng BQP.

2018

Bằng khen của

Chủ nhiệm TCCT

– Quyết định số 2120/QĐ-CT

ngày 03/12/2018; Tổng cục Chính trị

2019

Bằng khen của

Bộ trưởng BQP

– Quyết định số 1967/QĐ-BQP

ngày 16/5/2019; Bộ trưởng BQP

Bằng khen của

Chủ nhiệm TCCT

– Quyết định số 2480/QĐ-CT

ngày 19/12/2019; Tổng cục Chính trị

2020

Bằng khen của

Chủ nhiệm TCCT

– Quyết định số 2447/QĐ-CT,

ngày 24/12/2020; Tổng cục Chính trị

2021

Bằng khen của

Bộ trưởng BQP

– Quyết định số 45/QĐ-BQP,

ngày 06/01/2021; Bộ Quốc phòng

2021

Huân chương BVTQ Hạng Nhì

Quyết định số 2268/QĐ-CTN

Ngày 08/12/2021 của Chủ Tịch nước

 

Ngoài ra, còn có 02 đồng chí được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 02 đồng chí được tặng Bằng khen của thủ trưởng Tổng cục Chính trị và nhiều hình thức khen thưởng khác ở các cấp.

  1. Liên hệ

– Địa chỉ: Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Học viện Quân y, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

– Số điện thoại:

– Địa chỉ email:

  1. Các thông tin khác

– Hình ảnh hoạt động nổi bật

 

 

Cán bộ, giảng viên, nhân viên Khoa trong ngày kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống và đoán nhận Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

 

Nghiệm thu đề tài KHXH&NV cấp Bộ Quốc phòng\

 

Nghiệm thu đề tài KHXH&NV cấp Tổng Cục Chính trị\

 

Hướng dẫn Học viên dự thi Olimpic toàn quốc

các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh