Hiển thị 1 kết quả

Hợp tác trong nước

Học viện Quân y và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga ký biên bản ghi nhớ...

Chiều 21-4, Học viện Quân y và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị. Trung tướng, PGS,...