HỌC VIỆN QUÂN Y TỔ CHỨC KIỂM TRA BẮN SÚNG K54 VÀ TIỂU LIÊN AK NĂM 2023

Từ ngày 07 đến 10/11, tại Trường bắn Yên Sở/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Học viện Quân y đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng K54, súng tiểu liên AK cho hơn 700 sĩ quan dưới 45 tuổi và QNCN của Học viện.

Quán triệt mệnh lệnh trước khi thực hiện bắn đạn thật.

Nội dung bắn súng K54 bài 1b cho đội ngũ sĩ quan dưới 45 tuổi và bắn súng tiểu liên AK bài 1 cho đối tượng QNCN của Học viện.

Trong thời gian kiểm tra, đội ngũ sĩ quan và QNCN đã hoàn thành tốt nội dung các bài bắn theo chương trình đã được huấn luyện. 100% quân số tham gia đều xác định rõ quyết tâm, bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, chấp hành nghiêm quy định trường bắn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện tham gia kiểm tra. Kết quả kiểm tra bắn: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 25% khá, giỏi.

Thiếu tướng Trần Minh Phong, Phó Giám đốc Học viện kiểm tra thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK của QNCN.

Đây là đợt kiểm tra định kỳ hàng năm nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, kỹ thuật bắn súng của sĩ quan, QNCN và chất lượng của vũ khí, trang bị kỹ thuật của Học viện. Qua đó từng bước nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, nhân viên trong mọi tình huống. Đồng thời, rút kinh nghiệm phương pháp huấn luyện tối ưu nhất của từng bài bắn để đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo.

Sĩ quan dưới 45 tuổi thực hiện nội dung bắn súng ngắn K54 bài 1b.

TUẤN DŨNG