Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Doãn Văn Mậu, Phó chủ nhiệm chính trị Học viện Quân y cho biết, Học viện Quân y có hơn 6.000 đoàn viên thanh niên, hội viên, trong đó đoàn viên thanh niên, hội viên là sinh viên và học viên chiếm gần 90%. Mặc dù với nhiều đối tượng học viên khác nhau nhưng cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên trong toàn Học viện luôn là lực lượng xung kích đi đầu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Học viện Quân y: Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh niên, phụ nữ năm 2023

 Đại tá Doãn Văn Mậu, Phó chủ nhiệm chính trị Học viện Quân y, phát biểu khai mạc tập huấn.

Trong khuôn khổ tập huấn, các cán bộ đoàn, cán bộ hội được hướng dẫn cách thức, thủ tục ra Chương trình hành động của tổ chức đoàn, hội; chế độ nề nếp sinh hoạt đoàn, hội; quán triệt một số nội dung, chỉ tiêu trọng tâm trong chương trình đại hội đoàn, đại hội phụ nữ Học viện; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên; Kỹ năng viết tin, bài phản ánh tình hình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, công tác phụ nữ; hướng dẫn tổ chức một số trò chơi sinh hoạt tập thể trong hoạt động của đoàn, hội….

Học viện Quân y: Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh niên, phụ nữ năm 2023
Các cán bộ đoàn, cán bộ hội Học viện Quân y tham gia tập huấn. 

Thông qua tập huấn, cán bộ đoàn, cán bộ hội lĩnh hội đầy đủ kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác thanh niên và công tác phụ nữ, qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

Tin, ảnh: TUẤN DŨNG