Thời gian qua phong trào nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Học viện Quân y tiếp tục giữ vững, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và điều trị.

Trong năm 2022, tuổi trẻ của Học viện đã đạt được nhiều giải thưởng và thành tích cao trong các Hội nghị khoa học cấp bộ, ngành và toàn quốc. Đặc biệt trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và Hội nghị khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các Trường Y Dược toàn quốc năm 2022, Học viện vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Những thành tích đó, đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao uy tín của Học viện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị trong ngành y tế Việt Nam nói chung và ngành y tế Quân đội nói riêng.

Học viện Quân y phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ

Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Học viện Quân y phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ

 Các đại biểu tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học đã giúp tuổi trẻ Học viện Quân y phát huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học công nghệ ở các cương vị công tác; giúp cho học viên, sinh viên có phương pháp tư duy và tác phong khoa học, làm cơ sở để nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học của Học viện; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kế tiếp.

Học viện Quân y phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ

 Các cán bộ, học viên Học viện Quân y tham dự hội nghị.

Học viện Quân y phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ

 Các học viên Học viện Quân y tham dự hội nghị.

Học viện Quân y phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ

 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được; để nâng cao hiệu quả phong trào nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Học viện, đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị lãnh đạo chỉ huy các cấp, các cơ quan chức năng cần phải quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để phong trào được duy trì thường xuyên. Đối với các thầy giáo, cô giáo, bên cạnh việc quan tâm, định hướng, truyền thụ tri thức cho lớp trẻ, cần phải có niềm tin, tạo điều kiện cho họ tự khẳng định mình, phát huy nhiệt tình, trí tuệ, tư duy độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Tại hội nghị, các cán bộ, học viên đã báo cáo khoa học 21 công trình; đánh giá các đề tài theo quy chế được phê duyệt. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Học viện trong năm học 2022-2023, đồng thời lựa chọn những công trình khoa học tiêu biểu, đề nghị Thủ trưởng Học viện khen thưởng và gửi tham dự Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược toàn quốc năm 2024.

Tin, ảnh: TUẤN HOA