Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua, Học viện Quân y đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Trong đó, Đảng ủy Học viện đã xây dựng, ban hành Nghị quyết 51, nhằm cụ thể các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, học viên, sinh viên thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, bám sát đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị và triển khai thực hiện tới 100% cấp ủy, tổ chức đảng cùng toàn thể cán bộ, học viên, sinh viên.

Học viện Quân y phấn đấu đến năm 2030 có 100% giảng viên tiếng Anh đạt trình độ C1

 Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y, chủ trì hội nghị. 

Thực hiện nghị quyết, đến nay, đội ngũ giảng viên Khoa Ngoại ngữ của Học viện được kiện toàn, phát triển về số lượng và chất lượng, trong đó có 66.67% giảng viên tiếng Anh đạt trình độ C1 khung châu Âu; toàn Học viện có 242/278 giảng viên độ tuổi dưới 45 có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 trở lên. Từ năm 2015 đến nay, đã có 230 luận văn, luận án được viết và bảo vệ bằng tiếng Anh; tổ chức 2 khóa đào tạo hệ vừa làm vừa học cho gần 100 học viên, trong đó 100% tốt nghiệp được cấp bằng ngôn ngữ Anh.

Ngoài việc tập trung xây dựng chương trình đào tạo tiếng Anh cho học viên đào tạo bác sĩ đa khoa quân y, Học viện cũng tích cực đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đồng thời triển khai, hoàn thiện các giáo trình song ngữ để phục vụ giảng dạy, như: “Giáo trình thực hành Giải phẫu bệnh”, “Giáo trình Bỏng”, “Giáo trình Bệnh học Tâm thần”, “Giáo trình Vệ sinh Quân sự”…

Học viện Quân y phấn đấu đến năm 2030 có 100% giảng viên tiếng Anh đạt trình độ C1

 Quang cảnh hội nghị.

Trung tâm Ngoại ngữ của Học viện Quân y hợp tác với Trung tâm ACET-IDP ÚC và Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức được 3 lớp tiếng Anh văn bằng 2 và tham gia tuyển sinh 3 lớp luyện thi IELTS…

Cùng với đó, Học viện chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ tiếng Anh nhằm tạo phong trào sôi nổi, động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên, học viên tự học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Học viện Quân y phấn đấu đến năm 2030 có 100% giảng viên tiếng Anh đạt trình độ C1

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Học viện Quân y trình bày báo cáo tại hội nghị. 

Những năm tiếp theo, Đảng ủy Học viện Quân y xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên, học viên, đáp ứng chuẩn đầu ra và tiêu chuẩn chức danh theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác và làm việc trong môi trường quốc tế.

Học viện Quân y phấn đấu đến năm 2030 có 100% giảng viên tiếng Anh đạt trình độ C1

 Các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 51 của Đảng ủy Học viện Quân y được khen thưởng.

Học viện Quân y đặt mục tiêu đến năm 2030, có 100% giảng viên tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ đạt trình độ C1 và tương đương; 95% giảng viên các bộ môn, khoa trong Học viện dưới 45 tuổi đạt trình độ B2 và tương đương; 90% bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng, cử nhân sinh học, kỹ sư y sinh… sau 2 năm công tác tại Học viện đạt trình độ B2 và tương đương; nâng cao trình độ tiếng Nga, tiếng Pháp cho cán bộ phục vụ công tác nghiên cứu và hợp tác quốc tế…

Tại hội nghị, 17 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 51 của Đảng ủy Học viện Quân y được khen thưởng.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN