Dự hội nghị, về phía Học viện Quân y có Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Học viện. Cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần…

Học viện Quân y nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

 Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên phát biểu tại hội nghị.

Học viện Quân y nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

 Các đại biểu dự Hội nghị đào tạo y dược thường niên lần thứ 12 năm 2023 tại Học viện Quân y.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên nhấn mạnh, những năm qua, Học viện Quân y đã thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đào tạo dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra. Học viện Quân y đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại Học viện Quân y giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo”; với mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Học viện bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học, công nghệ trong Học viện, gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo, yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Học viện Quân y nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

 Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận có hàm lượng tri thức cao, sát với thực tế đào tạo, thực tiễn y khoa, như: Đánh giá thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại Học viện Quân y. Làm thế nào để nâng cao chất lượng giảng dạy lâm sàng của giảng viên. Vai trò của đội ngũ nhà giáo trong xây dựng Học viện theo mô hình “Trường đại học nghiên cứu”.  Đề xuất các chính sách, biện pháp hỗ trợ, sử dụng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục…

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, những giải pháp hợp lý, khả thi được đưa ra tại hội nghị góp phần giải quyết những vấn đề khó trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện Quân y trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN