Vật lý – lý sinh

  1. Chủ trì đơn vị

Chủ nhiệm khoa: Thượng tá, TS. Nguyễn Bá Hưng

  1. Truyền thống đơn vị

Ngày thành lập: 20 tháng 6 năm 1968

Khoa Vật lý-Lý sinh được thành lập, tách ra từ bộ môn Toán-Lý, mà tiền thân của Khoa là từ khối khoa học cơ bản. Lúc đó Bộ môn có 11 giảng viên, 2 kỹ thuật viên.

Tháng 1 năm 1990, Bộ môn Toán tin được sáp nhập với bộ môn Vật lý-Lý sinh, thành bộ môn Toán Vật lý – Lý sinh. Đến tháng 10 năm 1990, Bộ môn Toán tin lại tách ra khỏi Bộ môn Vật lý – Lý sinh. Năm 2017, theo quyết định của Bộ Quốc Phòng bộ môn Vật lý – Lý sinh chuyển thành khoa Vật lý – Lý sinh.

Các đồng chí giữ chức Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Bài – Chủ nhiệm bộ môn

Đồng chí Đại tá.TSKH Vũ Công Lập – Chủ nhiệm bộ môn (1981-1989).

Đồng chí Đại tá Trần Hòa – Chủ nhiệm bộ môn (1989-2007).     

Đồng chí Đại tá Lê Văn Hạnh-Phó chủ nhiệm, phụ trách chủ nhiệm bộ môn (2007-2008).

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Bá Hưng – Phó chủ nhiệm bộ môn (2007-2008), phụ trách chủ nhiệm bộ môn (2007-2012), chủ nhiệm bộ môn (2012-2022), chủ nhiệm khoa (2022  đến nay).

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Xây dựng chương trình và giảng dạy Vật lý, Lý sinh, Cơ sở Vật lý của hoạt động sống cho các đối tượng đại học và sau đại học. Nghiên cứu vật lý y sinh, vật lý y học, lý sinh y học, điện tử y sinh và kỹ thuật Y sinh hiện đại vào lĩnh vực Y – Dược học và quân sự.

  1. Danh sách giảng viên

Số TT

Họ và tên

Học hàm

Học vị

1

Nguyễn Bá Hưng

 

Tiến sĩ

2

Vũ Thị Trang

 

Tiến sĩ

3

Phan Thị Lan Hương

 

Thạc sĩ

4

Dương Duy Sơn

 

Thạc sĩ

5

Nguyễn Văn Chinh

 

Thạc sĩ

6

Tạ Quốc Giáp

 

Tiến sĩ

7

Nguyễn Minh Hoàng

 

NCS

  1. Thành tích tiêu biểu (từ cấp BQP)

Khoa được tặng 01 bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 03 bằng khen Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, 03 bằng khen Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam.

Đội tuyển Olympic vật lý sinh viên Học viện tham dự Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc nhiều năm đạt thành tích cao: 05 giải nhất, 05 giải nhì toàn đoàn; 21 giải nhất, 24 giải nhì và 21 giải ba cá nhân.

Đề tài: Cấp nhà nước (chủ trì 03, tham gia 07); cấp bộ/ sở ( chủ trì 02, tham gia 03).

  1. Liên hệ

– Địa chỉ: Khoa Vật lý – Lý sinh, Học viên Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

– Số điện thoại: 069566361 hoặc 069566362

– Địa chỉ email: k81@vmmu.edu.vn

  1. Các thông tin khác

Sứ mạng: Nghiên cứu và ứng dụng Vật lý, Lý sinh và Kỹ thuật y sinh vào giảng dạy và nghiên cứu Y – Dược học.

Tầm nhìn: Trở thành địa chỉ tin cậy, có uy tín trong và ngoài nước trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Vật lý, Lý sinh và Kỹ thuật y sinh trong lĩnh vực Y – Dược học.