Văn phòng

  1. Chỉ huy Văn phòng

– Chánh Văn phòng; Đại tá, Thạc sĩ Chu Đức Thành;

– Phó Chánh Văn phòng; Đại tá Vũ Đình Phú;

– Phó Chánh Văn phòng; Đại tá Trần Ngọc Dũng.

  1. Truyền thống đơn vị

– Ngày thành lập: 18/3/1950.

– Lịch sử hình thành và phát triển

Tháng 3 năm 1950, Bộ phận Hành chính Quản trị (tiền thân của Văn phòng và một số cơ quan chức năng của Học viện ngày nay) đã được hình thành để tham mưu, giúp việc cho chỉ huy Nhà trường về công tác văn thư, hành chính và bảo đảm hậu cần, tài chính. Trong giai đoạn này, Bộ phận Hành chính Quản trị có 04 đồng chí, do đồng chí Phạm Thế – Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, Sinh viên Y Khóa I của Nhà trường được giao kiêm nhiệm phụ trách, sau đó đồng chí Đào Xuân Trà – Trưởng ban Công tác Chính trị của Nhà trường được giao kiêm nhiệm phụ trách.

Ngày 18/3/1950, đồng chí Nguyễn Giác Nhiên được bổ nhiệm Phụ trách Bộ phận Hành chính Quản trị và từ thời điểm này, Bộ phận Hành chính Quản trị đã trở thành một bộ phận chuyên trách, có biên chế độc lập, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Nhà trường và cũng từ đó ngày 18/3 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Văn phòng Học viện Quân y.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy, chỉ huy Nhà trường qua các thời kỳ, cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Học viện nói chung, Văn phòng Học viện Quân y đã vượt qua những chặng đường đầy khó khăn, thử thách, từng bước phát triển, trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau: Từ Bộ phận Hành chính Quản trị ban đầu thành Ban Hành chính Quản trị, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Tham mưu – Hành chính. Từ năm 2000 đến nay đổi tên thành Văn phòng Học viện Quân y.

Hiện nay, theo Biểu tổ chức biên chế Văn phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-TM ngày 26/9/2017 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam), Văn phòng Học viện Quân y gồm có: Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng; Trợ lý chính trị; Trợ lý Pháp chế; các cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Ban Tổng hợp, kế hoạch, Ban Tác huấn, Ban Quân lực, Ban Văn thư, lưu trữ, Ban Hành chính, Ban Thông tin, Đại đội Vệ binh, Trường Mầm non Hoa phượng đỏ (tổ chức lâm thời); Thanh tra Học viện là tổ chức trực thuộc Học viện, cán bộ tham gia sinh hoạt đảng và hành chính quân sự tại Văn phòng.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp và hành chính phục vụ sự chỉ đạo, quản lý điều hành của Ban Giám đốc trong thực hiện các nhiệm vụ của Học viện. Tổ chức thực hiện công tác hành chính quân sự. Chỉ huy, quản lý đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y.

3.2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu cho Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mặt công tác:

– Nghiên cứu, tổng hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thủ trưởng Học viện; cải cách hành chính; duy trì thực hiện quy chế làm việc của Học viện.

– Tham mưu Tác chiến; Điều lệnh, Thể dục Thể thao; Cứu hộ – Cứu nạn; huấn luyện chiến đấu; duy trì kỷ luật; xây dựng đơn vị chính quy, canh phòng trong toàn Học viện.

– Văn thư, bảo mật, lưu trữ theo quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Học viện.

– Đảm bảo thông tin liên lạc quân sự kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn.

– Công tác pháp chế và thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo quy định.

– Làm đầu mối giúp Ban Giám đốc Học viện duy trì mối quan hệ công tác với cấp trên, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện.

b) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Học viện về các mặt công tác:

– Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo đảm điều kiện phương tiện làm việc, sinh hoạt của Ban Giám đốc; phục vụ các cuộc họp, hội nghị, đón tiếp khách của Học viện.

– Tổ chức thực hiện công tác canh phòng, kiểm soát quân sự, duy trì trật tự bảo đảm an toàn khối hiệu bộ; các bộ môn, khoa, viện, trung tâm; các hệ quản lý học viên và các mục tiêu khác được giao theo đúng điều lệnh, điều lệ, quy định của Quân đội và Học viện.

– Chỉ đạo Trường Mầm non của Học viện tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên và của Học viện.

c) Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

d) Quản lý, chỉ huy về hành chính quân sự, công tác đảng, công tác chính trị đối với cơ quan Thanh tra, Ban Quân lực theo quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y.

e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được giao.

       4. Thành tích tiêu biểu

– Năm 2007 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen 5 năm liền có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng (2001 – 2006).

– Năm 2010, 2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

– Năm 2011 được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đã hoàn thành tốt trong phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

– Năm 2015 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015

– Năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2014-2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

– Năm 2019 được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

– Năm 2023 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2019-2023.

  1. Liên hệ

– Địa chỉ: Văn phòng Học viện Quân y, 160 đường Phùng Hưng, Phường Phúc la, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

– Điện thoại: 069566100

  1. Các thông tin khác

Sứ mạng: Tham mưu, điều phối phục vụ công tác chỉ huy điều hành các nhiệm vụ của Học viện; tổ chức thực hiện công tác hành chính, quân sự và chăm sóc giáo dục mầm non.

Tầm nhìn: Hướng tới sự chuyên nghiệp; chính quy, mẫu mực; tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Giá trị cốt lõi: Kịp thời – Chính xác – Chất lượng – An toàn – Mẫu mực.