Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất thuốc

1. Chỉ huy đơn vị

  • Giám đốc trung tâm: Đại tá PGS.TS. Vũ Bình Dương
  • Phó Giám đốc trung tâm: Thiếu tá TS. Phạm Văn Hiển

2. Truyền thống đơn vị, lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thuốc tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng sản xuất thuốc thực nghiệm được thành lập vào 1/12/1993 dựa trên việc sát nhập hai đơn vị Ban Sản xuất thuốc và Labo tách chiết thành phần máu với nhiệm vụ nghiên cứu tách chiết các chế phẩm từ máu và các sản phẩm thuốc từ nguồn dược liệu trong nước để phục vụ nông nghiệp và y tế ; tham gia đào tạo cán bộ khoa học chuyên ngành huyết học truyền máu và báo chế dược liệu ; ứng dụng các kết quả nghiên cứu của các đề tài dự án đã được nghiệm thu để đưa vào sản xuất ứng dụng phục vụ chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

Năm 2017, Bộ Tổng Tham mưu ban hành quyết định số 1441/QĐ-TM Ban hành Biểu tổ chức, biên chế Học viện Quân y ngày 26/9/2017 quy định tên gọi là Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thuốc.

Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thuốc có đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên sâu với nhiều học hàm học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ, kỹ sư, nhân viên chiến sĩ. Trải qua gần 30 năm xây dựng trưởng thành, cùng với với sự phát triển của Quân đội và Học viện Quân y, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thuốc ngày càng phát triển và đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng các kết quả đề tài đưa vào sản xuất từ đó phục vụ bộ đội và nhân dân; phát triển các hướng nghiên cứu về công nghệ dược phẩm; sản xuất các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; tham gia huấn luyện đào tạo các lớp học viên dược tại học viên quân y chuyên ngành công nghệ dược phẩm.

3. Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất TPBVSK và phân phối các sản phẩm nghiên cứu. Tham gia đào tạo trình độ đại học, sau đại học ngành dược học. Chỉ huy, quản lý cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền và tham gia quản lý người học theo quy định của Bộ quốc phòng và Học viện quân y.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bào chế, sản xuất thành phẩm và nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chế phẩm sinh học phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực dược học theo quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y.

Tổ chức sản xuất và phân phối các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, chế phẩm công nghệ sinh học và các sản phẩm khác.

Tham gia đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngành dược học cho đối tượng học viên của Học viện Quân y.

Duy trì nền nếp chế độ, các mặt công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được Học viện và các cấp có thẩm quyền giao.

4. Danh sách giảng viên

  • Đại tá PGS.TS. Vũ Bình Dương
  • Thiếu tá TS. Phạm Văn Hiển
  • Thượng tá ThS. Nguyễn Trung Hiếu
  • Đại uý ThS. Nguyễn Hoàng Hiệp

5. Thành tích tiêu biểu

Về Nghiên cứu khoa học: Trung tâm đã chủ trì và tham gia phối hợp nghiên cứu với các cơ quan đơn vị trong và ngoài Học viện đảm bảo đúng quy định, tiến độ, số lượng chất lượng sản phẩm. Làm tốt công tác đề xuất đề tài nghiên cứu mới; tiếp tục triển khai và làm chủ được các kỹ thuật nghiên cứu mới như: hiện đại hóa các thuốc từ dược liệu, bài thuốc y học cổ truyền; nghiên cứu về công nghệ nano ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, tổng hợp hóa dược. Tiếp tục triển khai các hướng nghiên cứu về công nghệ lên men tự thân trong phòng thí nghiệm; tích cực tham gia xây dựng nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất và chất lượng công tác nghiên cứu, sản xuất; luôn làm tốt công tác công bố quốc tế và độc quyền sáng chế với những công trình khoa học có tính mới, tính sáng tạo. Trung tâm là một trong các đơn vị nổi bật về kết quả các công bố quốc tế và độc quyền sáng chế. Các công bố trên tạp chí uy tín quốc tế của Trung tâm là các công trình hoàn toàn độc lập, tự lực của Trung tâm, hoàn toàn không có nhân tố nước ngoài. Thành tích cụ thể như sau:

Chủ trì, phối hợp thực hiện 13 đề tài cấp nhà nước, 12 đề tài cấp Bộ quốc phòng.

Luôn là đơn vị đi đầu trong công bố quốc tế và đăng kí sở hữu trí tuệ với 25 bài báo quốc tế và 18 bằng độc quyền sáng chế đã được cấp bằng.

Về sản xuất: Trung tâm cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất và phân phối các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, chế phẩm công nghệ sinh học và các sản phẩm khác; được Bộ Y tế cấp phép cơ sở sản xuất TPBVSK đạt GMP; được Sở Y tế Hà Nội cấp phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Duy trì sản xuất trên 52 loại sản phẩm TPBVSK, mỹ phẩm: 44 sản phẩm TPBVSK. Các sản phẩm này đều được Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp phép còn hiệu lực.

Về đào tạo:

Đảm bảo số lượng giờ giảng cho các lớp sau đại học và đại học. Hàng năm số giờ giảng đều vượt chuẩn (năm 2019 đạt 245% so với định mức; năm 2020, đạt 322% so với định mức; năm 2021 đạt 291% so với định mức).

Hướng dẫn cho 08 NCS thực hiện luận án, trong đó 05 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hướng dẫn cho 01 BSCK cấp II và 01 DSCK cấp II bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và đã được cấp bằng.

Phối hợp cùng Bộ môn bào chế biên soạn và xuất bản 02 giáo trình phục vụ đào tạo: Kỹ thuật tổng hợp hóa dược; thực tập bào chế. Đăng được 02 chương sách chuyên khảo ở tòa soạn quốc tế Videleaf.

Với những thành tích nổi bật đã đạt được, đơn vị đã 3 lần được Bộ trưởng BQP tặng bằng khen và đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

6. Liên hệ

– Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất thuốc – Học viện Quân y, 158A Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

– Số điện thoại: 0246.688.4077

– Email: vmmudrug2021@vmmu.edu.vn