Phòng Thông tin Khoa học Quân sự

  1. Chỉ huy đơn vị

Trưởng phòng: Trung tá, TS.BS. Tống Quốc Đông

Phó Trưởng phòng: Thượng tá, TS. Trần Thị Hường

  1. Truyền thống đơn vị (lịch sử hình thành và phát triển)

Ngày thành lập: 25/3/1949

Cơ cấu tổ chức: Gồm 3 ban (Ban Thông tin Khoa học, Ban Tư liệu-Thư viện và Ban Biên tập-Xuất bản). Tổ chức đảng của Phòng là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện Quân y.

Tháng 3/1949, Thư viện thuộc Ban Giáo vụ Trường Quân y sĩ Việt Nam được thành lập. Lúc đầu, Thư viện chỉ có một tủ sách do đồng chí Cung Bỉnh Trung và sau đó là đồng chí Đào Công Bệu phụ trách. Năm 1957, cơ sở vật chất của Thư viện dần được nâng cấp, kho tài liệu phong phú, nhiều sách tham khảo nước ngoài, đặc biệt là sách tiếng Nga. Từ năm 1954 – 1963, phụ trách việc quản lý sách do đồng chí Lê Đức Chất, Nguyễn Đình Hân và Lê Thanh Thể đảm nhiệm.

 Năm 1963, Thư viện trực thuộc Phòng Nghiên cứu Khoa học.

 Năm 1969, bộ phận Thông tin thuộc Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học; Thư viện thuộc Phòng Huấn luyện. Phụ trách Thư viện là đồng chí Nguyễn Hữu Khanh và đồng chí Nguyễn Thế Biền. Từ năm 1974, Thư viện thuộc Phòng Nghiên cứu Khoa học, do đồng chí Phan Thanh Trà làm Trưởng ban (1974 – 1983). Đồng chí Ngô Tiến Đàn phụ trách (1983 – 1984) và Trưởng ban (1984 – 1989). Trong những năm chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, Thư viện cùng Trường Quân y phải đi sơ tán, mặc dù gặp nhiều khó khăn, di chuyển một khối lượng lớn sách vở, nhưng công tác phục vụ bạn đọc vẫn đảm bảo, học viên luôn có sách để học, cán bộ có sách tham khảo.

 Đầu năm 1976, ba bộ phận gồm Thư viện, Thông tin Khoa học và Thư viện Văn học được sáp nhập thành Ban Thông tin-Thư viện trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Quân y. Lúc này, Thư viện thuộc Phân hiệu phía Nam cũng trực thuộc Ban Thông tin-Thư viện trường.

Tháng 8/1983, tách Thư viện chuyên môn (trực thuộc Phòng Huấn luyện), Ban Thông tin (thuộc Phòng Nghiên cứu Khoa học), Thư viện Văn học (thuộc Phòng Chính trị).

Tháng 8/1988, Thư viện tách khỏi Phòng Huấn luyện, trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường.

Tháng 7/1989 đến tháng 8/1990, Ban Thông tin khoa học và Thư viện Văn học được sáp nhập vào Thư viện thành Ban Thư viện-Thông tin khoa học.

Tháng 2/1992, Ban Biên tập (thuộc Phòng Huấn luyện) sáp nhập vào Ban Thư viện-Thông tin khoa học và đổi tên thành Trung tâm Thông tin Tư liệu-Xuất bản khoa học, do đồng chí Phạm Văn Hợp là Chỉ huy trưởng Trung tâm (1988 – 1996).

Năm 1998, thực hiện quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về việc kiện toàn biên chế tổ chức các cơ quan thông tin trong toàn quân. Trung tâm Thông tin Tư liệu – Xuất bản khoa học đổi tên thành Phòng Thông tin Khoa học Công nghệ và Môi trường, đồng chí Trần Lưu Việt là Trưởng phòng. Sau đó, đồng chí Đỗ Tiến Lượng làm Trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Văn Chính làm Phó Trưởng phòng (12/2002 đến 12/2010). Tháng 1/2010, Phòng chuyển đến địa điểm mới, trang thiết bị đồng bộ. Hệ thống thư viện số, mạng tra cứu tìm tin có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn đọc về tra cứu tài liệu. Tài liệu luôn được cập nhật, đáp ứng đầy đủ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị.

  Tháng 9/2010, Phòng Thông tin Khoa học Công nghệ và Môi trường đổi tên thành Phòng Thông tin Khoa học Quân sự. Tháng 1/2011, đồng chí Nguyễn Văn Chính được bổ nhiệm Trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Duy Hùng được bổ nhiệm Phó trưởng phòng. Tháng 4/2019, đồng chí TS.Ngô Đắc Sáng được bổ nhiệm Trưởng Phòng, đồng chí TS.Trần Thị Hường được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng. Tháng 5/2021, đồng chí TS.BS.Tống Quốc Đông được bổ nhiệm Trưởng phòng.

 Cùng với sự hình thành và phát triển của Học viện Quân y, Phòng Thông tin Khoa học Quân sự đã góp phần tích cực phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị của Học viện; đáp ứng các nhu cầu về thông tin tư liệu, giáo trình, tài liệu tham khảo cho các đối tượng. Công tác thu thập, xử lý, phổ biến thông tin khoa học trong lĩnh vực Y- Dược học và Y học quân sự thường xuyên được cập nhật để kịp thời cung cấp cho bạn đọc. Thư viện Học viện Quân y là một trong những thư viện đầu ngành của hệ thống các thư viện chuyên ngành Y, Dược trong cả nước với cơ sở vật chất hiện đại, tài liệu học tập và nghiên cứu phong phú ngày càng thu hút đông đảo bạn đọc. Hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học ngày càng được nâng cao về hình thức và chất lượng, đặc biệt là các giáo trình giảng dạy song ngữ Việt – Anh đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ trong giảng dạy, nghiên cứu, giao tiếp, học tập và làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế. 

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thông tin Khoa học quân sự tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y và trực tiếp triển khai hoạt động thông tin khoa học, thư viện, biên tập xuất bản, phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị của Học viện.

  1. Danh sách giảng viên

Trung tá, TS.BS. Tống Quốc Đông

  1. Thành tích tiêu biểu (từ cấp Bộ trở lên)

– Năm 1994, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng luân lưu đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua.

– Năm 1997, được Bộ Văn hóa Thông tin tặng Bằng khen về thành tích đảm bảo sách phục vụ nhân dân.

– Năm 2014, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong Tổng kết ngành Thông tin KHQS – BQP giai đoạn 2009-2014 về thành tích tiêu biểu trong công tác Thông tin khoa học quân sự.

– Năm 2018, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 – 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

– Năm 2019, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Thông tin khoa học quân sự giai đoạn 2015-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

  1. Liên hệ

– Địa chỉ: Phòng Thông tin Khoa học Quân sự – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

– Số điện thoại: 069.566.251.