Khối Y học Lâm sàng – Khối Nội

Bộ môn – Khoa Tiêu hóa

Bộ môn – Khoa Tim mạch

Bộ môn – Khoa Khớp – Nội tiết

Bộ môn – Khoa Thận – Lọc máu

Bộ môn – Trung tâm Nội hô hấp

Bộ môn Thần kinh

Bộ môn Truyền nhiễm

Bộ môn Tâm thần

Bộ môn Nội dã chiến

Bộ môn Khoa Da liễu

Bộ môn Khoa Y học cổ truyền

Bộ môn Khoa Nhi

Bộ môn Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

Bộ môn – Trung tâm Ung bướu