Khoa Y học Quân binh chủng

  1. Chỉ huy đơn vị:

– Chủ nhiệm Khoa: Đại tá PGS.TS. Nguyễn Minh Phương.

– Phó Chủ nhiệm Khoa: Trung tá TS. Cao Hồng Phúc

  1. Truyền thống đơn vị:

Ngày 10/3/1967, theo quyết định của Ban Giám hiệu của trường Đại học Quân y (nay là Học viện Quân y), Ban Sinh lý lao động quân sự thuộc Bộ môn Vệ sinh Quân đội được tách ra thành Bộ môn Sinh lý lao động quân sự do Thiếu tá BS. Tô Như Khuê làm Chủ nhiệm và Đại úy BS. Nguyễn Thế Biền làm Phó Chủ nhiệm. Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy và đi sâu nghiên cứu khoa học về yếu tố con người trong lao động quân sự và các biện pháp rèn luyện nâng cao khả năng lao động, chiến đấu của bộ đội, đặc biệt là các quân binh chủng kỹ thuật.

Đến năm 1988, trước yêu cầu phát triển nhanh chóng của các quân binh chủng, Bộ môn được giao thêm chương trình đào tạo các bác sĩ chuyên ngành phục vụ trong các quân binh chủng kỹ thuật, cho nên Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Y học Quân binh chủng. Từ đó đến nay, Bộ môn đảm nhận các chương trình giảng dạy và nghiên cứu Sinh lý lao động quân sự cho các bác sĩ đa khoa, chương trình Y học Hàng không cho các bác sĩ phục vụ tại Quân chủng Không quân và Y học dưới nước cho các bác sĩ tại Quân chủng Hải quân và Y học thể dục thể thao cho các bác sĩ trong ngành thể thao.

Với sự phát triển của quân đội, đặc biệt là các quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại như Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không – Không quân; Y học quân sự nói chung và Y học quân binh chủng nói riêng cũng cần có sự phát triển mạnh mẽ nhằm phục vụ tốt cho sự phát triển ngày càng hiện đại của Quân đội. Trước tình hình đó, thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng, tháng 10/2017, Bộ môn Y học Quân binh chủng được đổi tên thành Khoa Y học quân binh chủng và thành lập 03 Bộ môn trực thuộc Khoa đó là: Bộ môn Sinh lý lao động quân sự, Bộ môn Y học Hải quân và Bộ môn Y học Không quân. Chức năng nhiệm vụ của Khoa và các Bộ môn trực thuộc Khoa vẫn tiếp tục đảm nhiệm giảng dạy, nghiên cứu các chuyên ngành như Sức khỏe nghề nghiệp quân sự, Y học dưới nước và Y học Hàng không ở mức độ chuyên sâu hơn và ngày càng cập nhật đáp ứng tốt sự phát triển mạnh mẽ của các quân binh chủng trong Quân đội.

Các thế hệ lãnh đạo Bộ môn/Khoa qua các thời kỳ:

– Từ 1967- 12/1988: GS.BS. Tô Như Khuê Chủ nhiệm; BS. Nguyễn Thế Biền Phó Chủ nhiệm; TS. Lê Văn Nghị Phó Chủ nhiệm (1984).

– Từ 1989 – 2008: GS.TS. Lê Văn Nghị làm Chủ nhiệm; BSCKII Phan Văn Thoại Phó Chủ nhiệm (1999 – 2005); PGS.TS. Nguyễn Tùng Linh làm Phó Chủ nhiệm (2005 – 2008); PGS.TS. Đặng Quốc Bảo làm Phó Chủ nhiệm (2007 -5/2008)

– Từ 5/2008 – 8/2021: PGS.TS. Đặng Quốc Bảo làm Chủ nhiệm (từ 5/2008 – 8/2020); PGS.TS. Nguyễn Minh Phương làm Phó Chủ nhiệm (10/2012 – 2/2021).

– Từ 3/2021 – nay: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương làm Chủ nhiệm; TS. Cao Hồng Phúc làm Phó Chủ nhiệm.

Cùng với sự trưởng thành của Khoa, đội ngũ cán bộ, giáo viên, kỹ thuật viên cũng không ngừng trưởng thành. GS Tô Như Khuê, chuyên viên đầu ngành Sinh lý lao động quân sự được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, GS.TS. Lê Văn Nghị Chủ nhiệm Bộ môn được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 4 đồng chí có học vị TS được nhận học hàm PGS, 1 đồng chí PGS được phong học hàm GS. Các cán bộ trong Khoa có 5 đồng chí bảo vệ thành công luận án TS tại Khoa, 01 đồng chí bảo vệ luận văn CK2 và 03 đồng chí bảo vệ luận văn Thạc sĩ Y học, 3 đồng chí bảo vệ luận văn Bác sỹ nội trú. Hiện nay, Khoa có 07 cán bộ giảng viên, 05 KTV trung cấp thành thạo các chuyên môn nghiệp vụ của Khoa.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành y học nghề nghiệp quân sự và chuyên ngành liên quan; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Chỉ huy, quản lý cán bộ, nhân viên thuộc quyền và tham gia quản lí người học theo quy định của Quân đội và Học viện.

3.2. Nhiệm vụ:

– Giảng dạy Sinh lý lao động quân sự cho các đối tượng đại học

– Giảng dạy sức khỏe nghề nghiệp quân sự, y học dưới nước, y học hàng không cho các đối tượng sau đại học

– Giảng dạy kiến thức và thực hành cơ bản cho cán bộ y tế trong và ngoài quân đội về sức khỏe nghề nghiệp, y học hàng không, y học dưới nước.

– Nghiên cứu các vấn đề thuộc chuyên ngành Y học quân sự, Sức khỏe nghề nghiệp

– Cập nhật liên tục về Y học quân sự

– Tham mưu việc bảm đảm quân y cho các quân chủng, binh chủng quân đội

  1. Danh sách cán bộ, giảng viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

Chủ nhiệm Khoa, Giảng viên

2

TS. Cao Hồng Phúc

Phó Chủ nhiệm Khoa, Giảng viên

3

TS. Nguyễn Văn Thư

Giảng viên thực hành

4

BSCK1. Bùi Duy Hoàn

Giảng viên thực hành

5

BSCK1. Nguyễn Hữu Bền

Bác sỹ

6

BS. Lê Anh Tú

Bác sỹ

7

BS. Nguyễn Văn Toàn

Bác sỹ

 

  1. Thành tích tiêu biểu:

Khoa đã được tặng thưởng một Huân chương chiến công hạng ba của Chủ tịch nước (năm 1979), Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng (năm 2011), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016). Nhiều năm học được tặng bằng khen, giấy khen, chi bộ hàng năm đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh. Khoa có 16 đồng chí được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, 5 đồng chí được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” và 6 đồng chí được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân”.

  1. Liên hệ:

– Địa chỉ: Khoa Y học quân binh chủng – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

– Số điện thoại: 0912052887           Email: kyhqbc@gmail.com

                                                                 phuongk21@gmail.com

  1. Các thông tin khác:

Sứ mạng

  Giảng dạy, nghiên cứu về sức khỏe nghề nghiệp quân sự, y học hàng không và y học hải quân góp phần đào tạo bác sỹ quân y lượng cao cho quân đội, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và nâng cao sức khỏe bộ đội với các lao động đặc thù trong các quân binh chủng.

Tầm nhìn

  Trở thành Khoa đào tạo kết hợp nghiên cứu về sức khỏe nghề nghiệp quân sự, y học hàng không, y học hải quân hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Giá trị cốt lõi

  Đổi mới – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển