Khoa Ngoại ngữ

  1. Chỉ huy đơn vị:
  • Chủ nhiệm khoa: Đại tá, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Phó Chủ nhiệm khoa: Thượng tá, TS. Trần Huy Sáng
  1. Truyền thống của đơn vị:

Năm 1968, tổ giảng viên ngoại ngữ được hình thành, nằm trong khối khoa học cơ bản. Những giảng viên đầu tiên của Bộ môn gồm các đồng chí: Tăng Tử Kỳ, Lê Thị Thu Quế và đồng chí Lê Thanh Thể (giảng viên kiêm chức, trực thuộc thư viện).

Ngày 10 tháng 6 năm 1974, Bộ môn Ngoại ngữ được thành lập với 08 giảng viên, được biên chế thành hai tổ: Tổ tiếng Nga và tổ tiếng Anh. Trong những năm 1975, 1976, 1977, Bộ môn được bổ sung thêm giảng viên tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hung-Ga-Ry, tiếng Pháp, tiếng Tây-Ban-Nha, tiếng Cam-pu-chia và tiếng Việt. Có lúc quân số của Bộ môn lên tới gần 40 giảng viên.

Do tình hình nhiệm vụ, từ năm 1980, Bộ môn ngoại ngữ chỉ còn những giảng viên tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng La-tinh, được phân chia làm 3 tổ: Tổ tiếng Nga, tổ tiếng Anh, tổ tiếng Pháp-Việt-La-tinh. Bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy cho học viên dài hạn, chuyên tu, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, cán bộ giảng viên của nhà trường học tại chức và học viên các nước bạn Lào, Cam-pu-chia và Cu-ba. Vào thập niên 90, do yêu cầu nhiệm vụ, một số giảng viên tiếng Nga đã được cử đi học chuyển đổi thành giảng viên tiếng Anh và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 1974-2017, các thế hệ lãnh đạo của Bộ môn Ngoại ngữ bao gồm các đồng chí:

+ Đại tá Nguyễn Ngọc Diệu: Phụ trách Chủ nhiệm Bộ môn (1974-1984), Chủ nhiệm Bộ môn (1984-1992) và đây cũng là Chủ nhiệm đầu tiên của Bộ môn Ngoại ngữ.

+ Đại tá Phạm Văn Hợp: Phó Chủ nhiệm Bộ môn (1982-1988).

+ Đại tá Võ Tấn Thọ: Phó chủ nhiệm Bộ môn (1989-1992), Chủ nhiệm Bộ môn (1992-1997)

+ Thượng tá Hoàng Tiến Hiển: Phó chủ nhiệm Bộ môn (1993-1995)

+ Đại tá Nguyễn Sinh Kỳ: Phó chủ nhiệm Bộ môn (1996-1998), chủ nhiệm Bộ môn (1998-2008)

+ Đại tá, thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Thuý: Phó chủ nhiệm Bộ môn (1998-2008), Chủ nhiệm Bộ môn (2008-2017)

+ Thượng tá Nguyễn Thị Yến: Phó chủ nhiệm Bộ môn (2008-2015)

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, thực hiện Công văn số 376/VP-QL và để triển khai thực hiện Quyết định 1441/QĐ-TM ngày 26/9/2017 của Tổng tham mưu trưởng về việc ban hành Biểu biên chế HVQY; Công văn số 3449/HVQY-VP, đơn vị có sự thay đổi tên từ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ thành KHOA NGOẠI NGỮ. Tuy nhiên, các chức năng nhiệm vụ của đơn vị không thay đổi. Thời điểm này, chỉ huy khoa gồm:

+ Đại tá, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai: Phó chủ nhiệm khoa (2015-2017), phụ trách Chủ nhiệm khoa (2017-2019), Chủ nhiệm khoa (2019 – nay)

+ Thượng tá, TS. Trần Huy Sáng: Phó Chủ nhiệm khoa (2017 – nay).

Hiện nay, Khoa Ngoại ngữ gồm 21 đồng chí (20 giảng viên và 01 nhân viên). Đội ngũ của khoa ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng với 05 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 03 cử nhân. Hầu hết các giảng viên tiếng Anh đều đã được gửi đi tập huấn hoặc tham gia các khoá học tại nước ngoài như Úc, Mỹ, Xinh-ga-po … để nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy.

Tổ chức đảng của Chi bộ Khoa Ngoại ngữ gồm 20 đảng viên, trong đó 01 đồng chí là đảng uỷ viên thuộc Đảng uỷ Học viện. Chi bộ Khoa Ngoại ngữ là chi bộ cơ sở, trực thuộc Đảng uỷ Học viện. Chi bộ nhiều năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

  3.1. Chức năng: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành ngôn ngữ  và chuyên ngành liên quan; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Chỉ huy, quản lý cán bộ, nhân viên thuộc quyền theo quy định của Quân đội và Học viện.

3.2. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức xây dựng và thông qua các chương trình, nội dung môn học cho các đối tượng thuộc chuyên ngành đào tạo, trình Giám đốc Học viện phê duyệt; tổ chức biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu dạy học trong phạm vi phụ trách.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện được giao.

c) Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phương pháp, bồi dưỡng giảng viên, nhân viên trong khoa, bộ môn; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên chấp hành nghiêm quy chế, quy định về giáo dục, đào tạo.

d) Đề xuất đổi mới phương pháp đánh giá và tổ chức thi, kiểm tra tín chỉ, học phần, môn học, tốt nghiệp do khoa, bộ môn phụ trách; tham gia đánh giá, phân loại chất lượng người học theo quy định.

đ) Đề xuất các hướng nghiên cứu và tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ.

e) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch huấn luyện, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao của giảng viên.

f) Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nghiên cứu khoa học của khoa, bộ môn.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học khi được giao (hội thi, hội thao, kỳ thi Olympic, hội thảo, …)..

h) Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

4. Danh sách cán bộ, giảng viên

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

1

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tiến sĩ

2

Trần Huy Sáng

Tiến sĩ

3

Nguyễn Thị Mai Hương

Thạc sĩ

4

Nguyễn Thị Lan Hương

Thạc sĩ

5

Nguyễn Thị Kim Luyến

Tiến sĩ

6

Nguyễn Thanh Nga

Tiến sĩ

7

Đặng Thanh Nga

Thạc sĩ

8

Kiều Thị Vân

Thạc sĩ

9

Lê Kim Hoàn

Thạc sĩ

10

Đỗ Thu  Hạnh

Thạc sĩ

11

Nguyễn Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

12

Lê Viên Lan Hương

Tiến sĩ

13

Ngô Thị Tuyết

Thạc sĩ

14

Nguyễn Tuấn Anh

Thạc sĩ

15

Nguyễn Phương Linh

Thạc sĩ

16

Trần Huyền Trang

Thạc sĩ

17

Phạm Phương Thảo

Thạc sĩ

18

Vũ Hồng Trọng Đạt

Cử nhân

19

Nguyễn Ngọc Anh

Cử nhân

20

Nguyễn Minh Khoa

Cử nhân

21

Nguyễn T.Thu Phương

Trung cấp

 

  1. Thành tích:

– 02 lần được tặng Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”;

– 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng và 04 Bằng khen cấp Bộ Tổng tham mưu và nhiều bằng khen, giấy khen của Học viện do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ tổng tham mưu đạt giải cao.

– Tham gia huấn luyện đội tuyển Olympic tiếng Anh Học viện Quân y Toàn quân và Toàn quốc các năm đều đạt thành tích cao:

+ Năm 1999 và 2001: Giải Nhì Toàn đoàn

+ Năm 2017: Nhất toàn quân phần thi cá nhân tài năng; giải Nhất toàn quân phần thi hùng biện; giải Ba toàn đoàn;

+ Năm 2018: Giải đặc biệt (Giải thưởng cao nhất của cuộc thi) trong Cuộc thi Olympic tiếng Anh Toàn quốc khối các trường không chuyên;

+ Năm 2019: Giải Nhì Olympic tiếng Anh toàn Quân.

+ Năm 2022: Giải Nhất Olympic tiếng Anh toàn Quân, Giải Nhất phần Giới thiệu, Giải nhất phần thi Hùng biện.

  1. Liên hệ

– Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

– Số điện thoại:

– Địa chỉ email: …………. @vmmu.edu.vn

  1. Các thông tin khác

7.1. Hình ảnh hoạt động nổi bật:

7.2. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi:

Sứ mệnh

+ Giảng dạy Ngoại ngữ cho đối tượng cao đẳng, đại học, sau đại học và tiếng Việt cho các bạn Lào, Cam-pu-chia;

+ Tham gia NCKH về ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ;

+ Dịch bài đăng trên Cổng Thông tin Điện tử của Học viện Quân y;

+ Chỉnh sửa về mặt văn phong, ngữ pháp cho các luận văn, luận án y học viết bằng tiếng Anh.

– Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành một trong những khoa hàng đầu về đào tạo Ngoại ngữ và tiếng Việt trong hệ thống các Học viện, Nhà trường trong Quân đội.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết –  Kỷ luật – Chất lượng – Sáng tạo – Hợp tác