Khoa Chỉ huy tham mưu Quân y

 

Chỉ huy đơn vị

– Chủ nhiệm Khoa:          Đại tá PGS.TS. Hoàng Hải  

– Phó Chủ nhiệm Khoa:   Đại tá TS. Trần Quang Trung

Truyền thống đơn vị

* Ngày thành lập: 10/7/1957.

* Tổ chức, biên chế:

Khoa có 4 Bộ môn thành viên (Chỉ huy, tham mưu quân y Lục quân; Chỉ huy, tham mưu quân y Không quân; Chỉ huy, tham mưu quân y Hải quân; Y tế cộng đồng) và tổ Hành chính; với biên chế 20 cán bộ nhân viên, trong đó có 18 giảng viên.

* Chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ:

– 1957 – 1958:        Đại tá PGS.TS. Cung Bỉnh Trung

– 1958 – 1968:        Thiếu tướng GS. BS. Nguyễn Thúc Mậu

– 1958 – 1964:        Đại tá GS.TS. Nguyễn Duy Tuân

– 1968 – 1973:        Đại tá PGS.TS. Hoàng Trọng Quỳnh

– 1973 – 1974:        Đại tá BSCK2 Nguyễn Nghiễm

– 1975 – 1981:        Đại tá PGS. BS. Bùi Thế Sinh

– 1982 – 1985:        Thiếu tướng GS.TS. Nguyễn Tụ

– 1985 – 1988:        Đại tá BSCK2 Trương Ngọc Diêu

– 1989 – 1997:        Đại tá TS. BSCK2 Nguyễn Viễn

– 1998 – 2011:        Đại tá PGS. TS. BSCK2 Nguyễn Văn Hưng

– 2011 – 2016:        Đại tá PGS.TS. Lê Văn Bào

– 2016  -nay:          Đại tá PGS.TS. Hoàng Hải

Chức năng, nhiệm vụ

          * Chức năng:

  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc  chuyên ngành Chỉ huy, tham mưu quân y, Y tế cộng đồng và chuyên ngành liên quan; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Chỉ huy, quản lý cán bộ, nhân viên thuộc quyền theo quy định của Quân đội và Học viện.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tổ chức xây dựng và thông qua các chương trình, nội dung môn học cho các đối tượng thuộc chuyên ngành đào tạo, trình Giám đốc Học viện phê duyệt; tổ chức biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu dạy học trong phạm vi phụ trách.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện được giao.

c) Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phương pháp, bồi dưỡng giảng viên, nhân viên trong khoa, bộ môn; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên chấp hành nghiêm quy chế, quy định về giáo dục, đào tạo.

d) Đề xuất đổi mới phương pháp đánh giá và tổ chức thi, kiểm tra tín chỉ, học phần, môn học, tốt nghiệp do khoa, bộ môn phụ trách; tham gia đánh giá, phân loại chất lượng người học theo quy định.

đ) Đề xuất các hướng nghiên cứu và tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ.

e) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch huấn luyện, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao của giảng viên.

f) Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nghiên cứu khoa học của khoa, bộ môn.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học khi được giao (hội thi, hội thao, kỳ thi Olympic, hội thảo, …).

h) Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Danh sách giảng viên

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Hải

PGS. TS

CNK

 

2

Trần Quang Trung

TS

PCNK

 

3

Dương Văn Toàn

TS

CNBM CHTMQY KQ

 

4

Trần Kiên

TS

Giảng viên

 

5

Đặng Quốc Huy

TS

Giảng viên

 

6

Đỗ Thanh Bình

ThS

Giảng viên

 

7

Trịnh Lê Nam

ThS

Giảng viên

 

8

Nguyễn Sỹ Tuấn

ThS

Giảng viên

 

9

Nguyễn Đức Kiên

ThS

Giảng viên

 

10

Nghiêm Như Anh

ThS

Trợ giảng

 

11

Đào Trung Hải

ThS

Trợ giảng

 

12

Lê Trọng Dũng

BSNT

Trợ giảng

 

13

Lê Trọng Dũng

BSNT

Trợ giảng

 

Thành tích tiêu biểu

– Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ;

– 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì;

– 1 Huân chương Chiến công hạng Ba;

– 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba;

– 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

– 4 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế.

Địa chỉ liên hệ

– Địa chỉ: Khoa Chỉ huy, tham mưu quân y – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

– Số điện thoại: 069.566301.