Hệ 4

1.Chỉ huy đơn vị:

Hệ trưởng: Thượng tá, BSCK1 Nguyễn Thạc Lương

Chính trị viên: Đại tá Nguyễn Hoàng Công

Phó Hệ trưởng: Thượng tá Hà Việt Dũng

2. Truyền thống đơn vị:

          Hệ 4 được thành lập ngày 09/6/2015 trên cơ sở chia tách Hệ Đại học; có nhiệm vụ quản lý, tổ chức học tập, giáo dục và rèn luyện toàn diện học viên đại học khoá chẵn; quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện Hệ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc; sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan, bộ môn, khoa, đơn vị trong Học viện, do vậy được bảo đảm đáp ứng tốt mục tiêu yêu cầu đào tạo bác sỹ đa khoa quân y bậc đại học trong giai đoạn hiện nay; tỷ lệ lãnh đạo cao; đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên của Hệ luôn đoàn kết, thống nhất chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Học viện giao.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

          Trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện toàn diện học viên đào tạo bác sĩ quân y; chỉ huy, quản lý cán bộ, nhân viên thuộc quyền theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y.

Nhiệm vụ:

a) Quản lý rèn luyện học viên theo chương trình, nội dung, kế hoạch huấn luyện của Học viện; giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh cho học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

b) Tiếp nhận học viên; kiện toàn tổ chức, biên chế lớp học theo quy định; tổ chức nơi ăn, ở, duy trì nền nếp trật tự nội vụ, vệ sinh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho học viên; đề xuất khung quản lý học viên.

c) Phối hợp với các cơ quan, bộ môn, khoa, trung tâm, bệnh viện, viện tổ chức cho học viên triển khai các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học.

d) Tham gia tập huấn, hướng dẫn học viên một số nội dung được giao.

e) Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc tự học, hoạt động ngoại khóa của học viên theo chương trình, kế hoạch huấn luyện, đào tạo; tham gia đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và góp ý kiến xây dựng đơn vị, Học viện.

f) Nhận xét đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên; tham gia đề xuất phong, thăng quân hàm và điều động công tác cho học viên tốt nghiệp ra trường; đề nghị khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện.

g) Quản lý vũ khí, trang thiết bị và cơ sở vật chất của đơn vị.

h) Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được giao.

Danh sách cán bộ

 1.         

Đại úy, ThS Nguyễn Anh Tú – Trợ lý Chính trị

 2.         

Đại úy, ThS Nguyễn Hồng Nguyễn – Trợ lý Tham mưu

 3.         

Trung úy Nguyễn Văn Đức – Trợ lý Hậu cần

 4.         

Trung tá Phùng Trọng Mãn – Lớp trưởng Lớp DH52A

 5.         

Trung úy Đỗ Hải Nam – Cán bộ Lớp DH52A

 6.         

Thiếu tá Nguyễn Quang Hợp – Lớp trưởng Lớp DH52B

 7.         

Thiếu tá Đỗ Viễn Thông – Quyền Lớp trưởng Lớp DH52C

 8.         

Trung tá Nguyễn Minh Mạnh – Cán bộ Lớp DH52C

 9.         

Đại úy Lê Việt Hùng – Lớp trưởng Lớp DH52D

10.       

Trung tá Nguyễn Đức Tài – Lớp trưởng Lớp DH54A

11.       

Trung tá Nguyễn Văn Chương – Lớp trưởng Lớp DH54B

12.       

Thiếu tá Phạm Tất Thắng – Cán bộ Lớp DH54C

13.       

Trung tá Phan Viết Nam – Cán bộ Lớp DH54C

14.       

Trung tá Nguyễn Thái Trị – Lớp trưởng Lớp DH54D

15.       

Trung tá Hoàng Văn Tỉnh– Lớp trưởng Lớp DH54E

16.       

Thiếu tá Vũ Đức Vượng – Lớp trưởng Lớp DH54G

17.       

Trung úy Hoàng Nguyễn Việt Hùng – Cán bộ Lớp DH56A

18.       

Trung úy Hùng Văn Lợi – Cán bộ Lớp DH56B

19.       

Trung úy Cao Xuân Mới – Cán bộ Lớp DH56B

20.       

Trung tá Đỗ Xuân Quyền – Lớp trưởng Lớp DH56C

21.       

Trung úy Nguyễn Công Minh – Cán bộ Lớp DH56C

22.       

Trung úy Nguyễn Công Minh – Cán bộ Lớp DH56D

23.       

Đại úy CN Nghiêm Thị Phương – Nhân viên hành chính

4. Thành tích tiêu biểu

1) Đơn vị quyết thắng năm 2016.

2) Bằng khen của Học viện vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đột kích ra quân huấn luyện quân sự và diễn tập CK-45 năm 2017.

3) Giấy khen của Học viện năm 2018 vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức vận động và tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện với Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y giai đoạn 2017 – 2018.

4) Bằng khen của Học viện vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đột kích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự và diễn tập CK-46 năm 2018.

5) Đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa” năm 2019.

6) Bằng khen của Học viện vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày hội QPTD (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm ngày Thành lập QĐNDVN (22/12/1989 – 22/12/2019) năm 2019.

7) Bằng khen của Học viện năm 2019 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 – 2019

8) Bằng khen của Học viện năm 2019 vì đã có thành tích xuất sắc trong đượt thi đua cao điểm “Luyện quân, Lập công, Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019)

9) Bằng khen Học viện năm 2020 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện.

10) Bằng khen của Học viện vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân Quyết thắng” năm 2020.

11) Bằng khen của Học viện năm 2022 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 355-CT/QUTW ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ QUTW về việc “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong QĐ giai đoạn hiện nay”.

5. Liên hệ

            – Địa chỉ: Hệ 4 – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.