Hệ 2

1. Chỉ huy đơn vị:

Hệ trưởng: Thượng tá, Ths. Đặng Thành Quyết

Chính trị viên: Đại tá Nguyễn Hoài Nam

Phó Hệ trưởng: Thượng tá Đàm Thiện Điển

2. Truyền thống đơn vị:

          Thành lập ngày 08 tháng 08 năm 1966 lấy tên Hệ Đại học tiền thân của Hệ 2 hiện nay. Trải qua 57 năm hình thành, xây dựng và phát triển từ Hệ 2 hàng ngàn Bác sĩ đa khoa quân y, dược sĩ, đại học điều dưỡng, xét nghiệm, cử tuyển Tây Bắc, Tây nguyên và bác sĩ do Bộ Công an gửi liên kết đào tạo.

Hệ 2 được thành lập ngày 09/6/2015 trên cơ sở chia tách Hệ Đại học; có nhiệm vụ quản lý, tổ chức học tập, giáo dục và rèn luyện toàn diện học viên đại học khoá lẻ; quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện Hệ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc; sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan, bộ môn, khoa, đơn vị trong Học viện, do vậy được bảo đảm đáp ứng tốt mục tiêu yêu cầu đào tạo bác sỹ đa khoa quân y bậc đại học trong giai đoạn hiện nay; tỷ lệ lãnh đạo cao; đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên của Hệ luôn đoàn kết, thống nhất chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Học viện giao.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

          Trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện toàn diện học viên đào tạo bác sĩ, dược sĩ quân y; chỉ huy, quản lý cán bộ, nhân viên thuộc quyền theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y.

Nhiệm vụ:

a) Quản lý rèn luyện học viên theo chương trình, nội dung, kế hoạch huấn luyện của Học viện; giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh cho học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

b) Tiếp nhận học viên; kiện toàn tổ chức, biên chế lớp học theo quy định; tổ chức nơi ăn, ở, duy trì nền nếp trật tự nội vụ, vệ sinh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho học viên; đề xuất khung quản lý học viên.

c) Phối hợp với các cơ quan, bộ môn, khoa, trung tâm, bệnh viện, viện tổ chức cho học viên triển khai các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học.

d) Tham gia giảng dạy một số nội dung được giao.

e) Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc tự học, hoạt động ngoại khóa của học viên theo chương trình, kế hoạch huấn luyện, đào tạo; tham gia đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và góp ý kiến xây dựng đơn vị, Học viện.

f) Nhận xét đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên; tham gia đề xuất phong, thăng quân hàm và điều động công tác cho học viên tốt nghiệp ra trường; đề nghị khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện.

g) Quản lý vũ khí, trang thiết bị và cơ sở vật chất của đơn vị.

h) Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được giao.

Danh sách cán bộ

Trung tá, BSCKI. Vũ Hồng Quang – TLTM

Đại úy, Ths. Trần Văn Thái – TLCT

Trung úy Phạm Hồng Phong – TLHC

Trung tá QNCN Nguyễn Khắc Hoan – NVHC

Thiếu tá, Ths. Đặng Văn Hưng – Lớp trưởng DH51A

Đại úy Vũ Thanh Long – Cán bộ Lớp DH51A

Đại úy, Ths. Nguyễn Văn Luân – Lớp trưởng DH51B

Đại úy Trần Quang Tuấn – Cán bộ Lớp DH51B

Trung úy Phạm Văn Thái – Lớp trưởng DH53A

10) Trung tá Nguyễn Văn Kiên – Lớp trưởng DH53B

11) Thiếu tá Kiều Văn Bản – cán bộ Lớp DH53B

12) Thượng úy Phạm Ngọc Hạnh – Lớp trưởng DH53C

13) Trung tá Phí Thế Anh – Cán bộ Lớp DH53C

14) Trung úy Trần Văn Tuấn – Lớp trưởng DH53D

15) Thiếu úy Nguyễn Văn Nam – Cán bộ Lớp DH53D

16) Trung tá BSCKI. Bùi Hùng Quang – Lớp trưởng DH55A

17) Trung úy Nguyễn Danh Duy Anh – Cán bộ Lớp DH55A

18) Trung úy Đoàn Mạnh Đạt – Cán bộ Lớp DH55B

19) Thiếu úy Đỗ Mai Tiến Dũng – Cán bộ Lớp DH55B

20) Trung tá Vũ Minh Hùng – Lớp trưởng DH55C

21) Trung úy Trần Văn Nghĩa – Cán bộ Lớp DH55C

22) Trung úy Lê Đình Hiệu – Cán bộ Lớp DH55C

23) Trung tá Bùi Đức Quý – Lớp trưởng DH55D

24) Thiếu úy Hồ Anh Dũng – Cán bộ Lớp DH55D

25) Trung úy Nguyễn Văn Tú – Cán bộ Lớp DH55E

26) Trung úy Nguyễn Tất Thành – Cán bộ Lớp DH55G

27) Thiếu tá Nguyễn Công Cương – Cán bộ Lớp DH55G

4. Thành tích tiêu biểu

1) Chủ tịch nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba

2) Học viện trao tặng cờ Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi 4đua quyết thắng giai đoạn 2009 – 2014

3) Tổng cục Chính trị trao tặng cờ Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014

4) Học viện trao tặng cờ Đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2015, 2016, 2017.

5) Tổng cục Chính trị trao tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thah niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” giai đoạn 2012 – 2017.

6) Bộ Quốc phòng trao tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2018

5. Liên hệ

– Địa chỉ: Hệ 2 – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.