Hệ 1

  1. Chỉ huy đơn vị

– Hệ trưởng: Thượng tá Phạm Ngọc Khởi

– Chính trị viên: Đại tá Nguyễn Văn Bằng

  1. Truyền thống đơn vị

Hệ Sau Đại học được thành lập ngày 12/4/1976 trên cơ sở Tiểu đoàn Sau đại học  (phiên hiệu Hệ 1),  các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đầu tiên của Hệ Sau đại học gồm Thiếu tá Nguyễn Tường Văn làm Hệ trưởng; Đại uý Quản Trọng Tam làm Chính trị viên; Đại uý, BS Lê Lương Vinh làm Phó Hệ trưởng Huấn luyện. Đồng thời Thường vụ Đảng uỷ Nhà trường chỉ định đồng chí Quản Trọng Tam làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tường Văn làm Phó bí thư Đảng uỷ Hệ.

Hệ sau Đại học có chức năng  phối hợp với các cơ quan chức năng, các bộ môn -Khoa của Học viện, để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đào tạo; tổ chức, quản lý đánh giá kết quả học tập Rèn luyện của học viên sau đại học ( bao gồm đào tạo BSCK cấp I, BSCKcấp II, Thạc sỹ, BS nội trú, Tiến sỹ, đào tạo cán bộ chỉ huy Quân y cấp chiến dịch, chiến thuật và bác sỹ quân y của các đơn vị về ôn luyện tuyển sinh sau đại học …)

Trải qua 48 năm xây dựng và trưởng thành, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu (Ban giám đốc) Nhà trường qua các thời kỳ; sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan chức năng, của các bệnh viện, các bộ môn – khoa, các đơn vị bạn; của các thế hệ cán bộ, nhà giáo, thầy thuốc; sự giúp đỡ của cấp ủy và chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân; và nhất là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các thế hệ cán bộ, học viên, nhân viên. Hệ Sau đại học đã có bước phát triển vượt bậc về quy mô và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từ ban đầu quản lý 54 học viên với 5 chuyên ngành đào tạo Bác sĩ chuyên khoa Cấp I (vào năm 1976)   hiện nay, Hệ quản lý gần 500 học viên. Gồm tất cả các loại hình đào tạo Sau đại học của các chuyên ngành Y – Dược và Y học Quân sự. Đến nay, có 8.519 học viên tốt nghiệp. Trong đó có: 3.211 Bác sĩ chuyên khoa cấp I; 1.190 Bác sĩ chuyên khoa cấp II; 2.062 Thạc sĩ; 194 Bác sĩ Nội trú; 850 Tiến sĩ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hệ sau Đại học đã góp phần quan trọng vào kết quả của Học viện về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội và Ngành Y tế. Qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân

Để có được sự phát triển như trên, trong lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ Đảng uỷ, Chỉ huy Hệ Sau đại học luôn bám sát quan điểm, mục tiêu của Đảng về xây dựng Quân đội; chiến lược phát triển Giáo dục & Đào tạo;  các Nghị quyết của Đảng ủy Học viện về “ Đổi mới và nâng cao chất lượng đạo tạo” ; “ Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu cấp ủy, tổ chức đảng vai trò của cán bộ đảng viên”;  và “Xây dựng đội ngũ cán bộ Học viện Quân y nhất là cán bộ cấp chiến dịch đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”,… Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện; tranh thủ được sự phối hợp giúp đỡ của các phòng chức năng, Bệnh viện, các bộ môn – khoa và các đơn vị bạn trong toàn Học viện. Đồng thời Đảng ủy, chỉ huy Hệ đã đoàn kết, phát huy tính chủ động sáng tạo; đề ra nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đề cao trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, học viên, nhân viên trong công tác, học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách được giao.

Với những thành tích đã đạt được, Hệ Sau đại học nhiều lần được Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y khen thưởng. Năm 2010, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Năm 2015, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2013 – 2015. Năm 2016 là đơn vị quyết thắng; năm 2020 Hệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận cờ thưởng của Bộ trưởng Bộ quốc phòng; Năm 2021 được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

Thế hệ cán bộ, học viên, nhân viên hôm nay tự hào với những thành quả của lớp cha anh đi trước nguyện đoàn kết, phấn đấu ra sức học tập rèn luyện và công tác tốt hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Hệ vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” viết tiếp truyền thống tốt đẹp của Hệ Sau đại học. Góp phần xây dựng Học viện Quân y chính quy, khoa học, hiện đại; trung tâm đào tạo – điều trị – nghiên cứu y học, y học quân sự có uy tín trong nước, quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Hệ sau Đại học có chức năng  phối hợp với các cơ quan chức năng, các bộ môn -Khoa của Học viện, để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đào tạo; tổ chức, quản lý đánh giá kết quả học tập Rèn luyện của học viên sau đại học ( bao gồm đào tạo BSCK cấp I, BSCKcấp II, Thạc sỹ, BS nội trú, Tiến sỹ, đào tạo cán bộ chỉ huy Quân y cấp chiến dịch, chiến thuật và bác sỹ quân y của các đơn vị về ôn luyện tuyển sinh sau đại học …)

  1. Danh sách cán bộ, nhân viên

– Phó Hệ trưởng: Thượng tá Lê Bá Huấn

– Trợ lý tham mưu: Trung tá Trần Vỹ

– Trợ lý Chính trị: Trung tá Phạm Hồng Tiến

– Trợ lý Chính trị: Thượng tá Vũ Quang Trụ

– Trợ lý Hậu cần, hành chính: Đại úy Đỗ Văn Luân

– Nhân viên: Thiếu tá CN Nguyễn Thị Hải Yến

  1. Thành tích tiêu biểu

– Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, năm 2010

– Bằng khen của Bộ Quốc phòng, năm 2015

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2021

– Bằng khen của Bộ Quốc phòng, năm 2022.

  1. Liên Hệ

Địa chỉ: Hệ 1 – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội