Dịch tễ học Quân sự

  1. Chỉ huy đơn vị

      – Chủ nhiệm Khoa: Đại tá, PGS.TS. Đinh Hồng Dương

      – Phó chủ nhiệm Khoa: Trung tá, TS. Vũ Tùng Sơn

  1. Truyền thống đơn vị:

      Ngày 2 tháng 6 năm 1962, trên cơ sở các khoa Dịch tễ, Vệ sinh, Vi trùng và Ký sinh trùng, Viện Nghiên cứu Y học Quân sự (tiền thân của Học viện Quân y ngày nay) quyết định tổ chức lại thành hai khoa: Khoa Dịch tễ – Vi sinh vật và Khoa Vệ sinh. Chủ nhiệm Khoa Dịch tễ – Vi sinh vật là Phó tiến sĩ Nguyễn Tăng Ấm.

      Đến năm 1966, Viện Nghiên cứu Y học Quân sự chuyển thành Trường Đại học Quân y (tiền thân của Học viện Quân y ngày nay). Năm 1967, Trường Đại học Quân y quyết định tách Khoa Dịch tễ – Vi sinh vật thành 3 khoa: Khoa Dịch tễ, Khoa Vi sinh vật và Khoa Ký sinh trùng. Chủ nhiệm Khoa Dịch tễ là Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Ái Phương (Phó tiến sĩ Nguyễn Tăng Ấm lúc đó đã là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quân y).

      Trên cơ sở đó, ngày 2 tháng 6 năm 1962 là ngày thành lập khoa Khoa Dịch tễ – Vi sinh vật, và trở thành ngày truyền thống hằng năm của Khoa Dịch tễ học quân sự – Học viện Quân y.

      Chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ:

      – Từ 1962 – 1967: Phó tiến sĩ Nguyễn Tăng Ấm làm Chủ nhiệm Khoa (Tiến sĩ năm 1960; Giáo sư năm 1980. Từ năm 1976, chuyển ngành và là Thứ trưởng Bộ Y tế).

      – Từ 1967 – 1975: Bác sĩ Nguyễn Ái Phương làm Chủ nhiệm Bộ môn (Phó giáo sư năm 1980; Giáo sư năm 1992. Từ tháng 3/1975, chuyển ngành và công tác tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên).

      – Từ 1975 – 1988: Phó giáo sư, bác sĩ Phạm Văn Long làm Chủ nhiệm Bộ môn (Phó giáo sư năm 1984).

      – Từ 1988 – 1992: Phó giáo sư, tiến sĩ Phùng Kim Bảng làm Chủ nhiệm Bộ môn (Tiến sĩ năm 1988; Phó giáo sư năm 1991).

      – Từ 1992 – 1998: Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Ngọc Đính làm Chủ nhiệm Bộ môn (Tiến sĩ năm 1981; Phó giáo sư năm 1996; Giáo sư năm 2009. Từ năm 1998 chuyển về Cục Quân y rồi chuyển ngành và là Phó Giám đốc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương).

      – Từ 1998 – 2008: Phó giáo sư, tiến sĩ Đoàn Huy Hậu làm Chủ nhiệm Bộ môn (Tiến sĩ năm 1988; Phó giáo sư năm 2002).

      – Từ 2008 – 2011: Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Vinh làm Chủ nhiệm Bộ môn (Tiến sĩ năm 1992; Phó giáo sư năm 2009).

      – Từ tháng 8/2011 đến nay: Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Hồng Dương làm Chủ nhiệm Bộ môn  (Tiến sĩ năm 2007; Phó giáo sư năm 2015).

      Từ năm 2017, Bộ Quốc phòng quyết định đổi tên Bộ môn Dịch tễ học quân sự thành Khoa Dịch tễ học quân sự.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

      3.1. Chức năng

      – Tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo chuyên ngành Dịch tễ học, phương pháp nghiên cứu khoa học và các chuyên ngành liên quan cho các đối tượng đại học và sau đại học; Đào tạo kiến thức, thực hành, kỹ năng để đánh giá đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng, các biện pháp phòng chống bệnh, dịch và phòng chống chiến tranh sinh học cho bộ đội thời bình, thời chiến và trong chiến đấu.

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực Dịch tễ học, dịch tễ học quân sự và Y học quân sự; Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe và các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng chống bệnh, dịch cho bộ đội thời bình, thời chiến và trong chiến đấu.

      – Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Chỉ huy, quản lý cán bộ, nhân viên thuộc quyền theo quy định của Quân đội và Học viện.

      3.2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức xây dựng và thông qua các chương trình, nội dung môn học cho các đối tượng đại học và sau đại học thuộc chuyên ngành đào tạo, trình Giám đốc Học viện phê duyệt; tổ chức biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu dạy học cho các đối tượng trong phạm vi phụ trách.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện được giao.

c) Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phương pháp, bồi dưỡng giảng viên, nhân viên trong Khoa, Bộ môn; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên chấp hành nghiêm quy chế, quy định về giáo dục, đào tạo.

d) Đề xuất đổi mới phương pháp đánh giá và tổ chức thi, kiểm tra tín chỉ, học phần, môn học, tốt nghiệp do Khoa, Bộ môn phụ trách; Tham gia đánh giá, phân loại chất lượng người học theo quy định.

đ) Đề xuất các hướng nghiên cứu khoa học sát hợp với tình hình và nhiệm vụ của Khoa, của Học viện và của Quân đội; Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

e) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch huấn luyện, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao của giảng viên.

f) Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nghiên cứu khoa học của Khoa, Bộ môn.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học khi được giao.

h) Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Danh sách giảng viên

 

STT

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Giảng viên cơ hữu

1

Đinh Hồng Dương

PGS

TS

2

Vũ Tùng Sơn

 

TS

3

Vũ Ngọc Hoàn

 

ThS

4

Hoàng Văn Thản

 

BS

5

Bùi Đăng Thế Anh

 

BSNT, CK1

6

Lã Thị Hương Giang

 

BSNT, CK1

7

Bùi Kim Linh

 

BSNT, CK1

8

Nguyễn Tiến Mạnh

 

BSNT, CK1

Giảng viên kiêm nhiệm

9

Phạm Ngọc Hùng

PGS

TS

10

Phạm Thế Tài

 

TS

Giảng viên thỉnh giảng

12

Hà Thế Tấn

 

TS

13

Nguyễn Xuân Đông

 

TS

5. Thành tích tiêu biểu 

 – Khen thưởng của Bộ Quốc phòng: ba lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào các năm 2011 (tại Quyết định số: 3505/QĐ-BQP ngày 29/09/2011; năm 2017 (tại Quyết định số: 1650QĐ-BQP ngày 16/05/2017) và năm 2022 tại Quyết định số 1356/QĐ-BQP ngày 24/4/2022. 

– Hai cá nhân Vũ Xuân Tề và Nguyễn Thị Thanh Hồng được tặng Bằng khen Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2765/QĐ-BQP ngày 20/8/2021 và 3862/QĐ-BQP ngày 05/11/2021.

6. Liên hệ

      – Địa chỉ: Khoa Dịch tễ học Quân sự – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

      – Số điện thoại: 069566329

      – Địa chỉ email:…..