Bộ môn Điều dưỡng

  1. Chỉ huy đơn vị

– Chủ nhiệm Bộ môn: Đại tá PGS.TS. Lê Anh Tuấn

  1. Truyền thống đơn vị:

* Lịch sử hình thành và phát triển:

– Ngày thành lập Bộ môn: 20 – 12 – 1993

– Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ:

+ Từ 1993 đến 1995:

BS CKII Lê Quang Khả: QCNBM

BS CKII Quách Thị Hồng: PCNBM

+ Từ 1995 đến 2002:

BS CKII Quách Thị Hồng: QCNBM

+ Từ 2002 đến 2006:

BS CKII Quách Thị Hồng: QCNBM

ThS. Trần Đức Thành: PCNBM

+ Từ 2006 đến 2015:

TS. Đỗ Văn Bình: CNBM

ThS. Trần Đức Thành: PCNBM

+ Từ 2015 đến 2016:

TS. Đỗ Văn Bình: CNBM

PGS. TS. Lê Anh Tuấn: PCNBM

+ Từ 2016 đến nay:

PGS. TS. Lê Anh Tuấn: CNBM

  1. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Đào tạo:

* Các chuyên ngành đào tạo

– Chuyên ngành: Điều dưỡng, Kỹ năng y khoa.

– Bậc học: Cử nhân điều dưỡng bậc đại học, bác sĩ đa khoa, sau đại học.

* Danh sách các môn giảng dạy:

          Module Kỹ năng Điều dưỡng cơ bản (M15), Module Kỹ năng y khoa (M16), kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng, giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng, quản lý điều dưỡng cho đối tượng cử nhân điều dưỡng bậc đại học.

3.2. Nghiên cứu khoa học:

          Thực hiện và hướng dẫn đề tài các cấp về chuyên ngành Điều dưỡng.

3.3. Công tác chuyên môn:

– Giảng viên của Bộ môn tham gia điều trị và chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng (B7, B2, B11, B20, A2, A5, A12, A21) đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng điều trị.

– Tham gia ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103 và tham gia chuyển giao kỹ thuật, tư vấn ghép thận cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Xanh-pôn, Bệnh viện TƯ Quân đội 103 Lào.

  1. Danh sách giảng viên

– Đại tá PGS TS Lê Anh Tuấn: Giảng viên cao cấp

– Đại úy Thạc sĩ Ngô Trung Hiếu: Giảng viên

– Đại úy Thạc sĩ Nguyễn Hữu Đức: Giảng viên

– Đại úy Thạc sĩ Đặng Xuân Hùng: Trợ giảng

  1. Thành tích tiêu biểu:

          Nhiều năm liền được phong tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

* Đào tạo:

– Biên soạn giáo trình điều dưỡng thần kinh (1997), tham gia biên soạn giáo trình bệnh học truyền nhiễm và nhiệt đới (2008), giáo trình điều dưỡng cơ sở (2010) và tái bản năm 2018, giáo trình quản lý và nghiên cứu điều dưỡng (2011), giáo trình kỹ năng điều dưỡng cơ bản (2023)

– Là Bộ môn chủ quản, giảng dạy lý thuyết và huấn luyện thực hành kỹ năng điều dưỡng cơ bản cho các lớp học viên Quân y, Dân y và Cử nhân điều dưỡng bậc đại học.

– Giảng dạy thực hành kỹ năng y khoa cho đối tượng học viên sau đại học.

– Giảng dạy mô phỏng và dạy học trực tuyến cho nhiều đối tượng học viên.

– Giảng dạy về đào tạo, nghiên cứu khoa học điều dưỡng trong quân đội.

* Nghiên cứu khoa học:

– Đề tài: 02 đề tài NCKH cấp Bộ Quốc phòng, 06 đề tài NCKH cấp Học viện.

– Sáng kiến cải tiến: 01 sáng kiến cải tiến cấp Bộ Tổng tham mưu, 02 sáng kiến cải tiến cấp Học viện.

– Báo cáo khoa học: Có các báo cáo khoa học tại Hội nghị NCKH các trường Y – Dược khu vực Hà Nội,hội nghị điều dưỡng quân đội các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hội nghị đào tạo mô phỏng trong các trường Quân y tổ chức tại Thái Lan. Có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín như: Tạp chí Y học lâm sàng 108, Y – Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Y học Quân sự, Điều dưỡng Việt Nam. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

* Công tác chuyên môn:

– Các bác sĩ, giảng viên của Bộ môn tham gia điều trị và chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng (BM7, BM2, BM11, BM20, AM2, AM5, AM12, AM21) đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng điều trị.

– Tham gia ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103 và tham gia chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Xanh-pôn, Bệnh viện TƯ Quân đội 103 Lào.

* Khen thưởng:

– 01 bằng khen của Bộ Quốc Phòng.

– 01 bằng khen của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

– 03 bằng khen của Học viện Quân y.

– 01 bằng khen của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

– 01 giải nhì tại Hội nghị NCKH các trường đại học Y – Dược khu vực Hà Nội.

– 01 giải ba, 04 giải khuyến khích tại Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y.

– 01 giải nhì Sáng kiến cải tiến cấp kỹ thuật của Học viện Quân y.

– 01 thầy thuốc ưu tú, 02 giảng viên Giỏi cấp Học viện.

– Nhiều giấy khen và danh hiệu cao quý khác.

  1. Liên hệ:

– Bộ môn điều dưỡng – Bệnh viện Quân y 103 – Học viện Quân y – Hà Đông – Hà Nội.

– Số điện thoại: 069 566 741

– Địa chỉ email: bomondieuduonghvqy@gmail.com