Viện đào tạo dược

1. Chỉ huy đơn vị

– Viện trưởng:                 Thượng tá, PGS.TS. Trịnh Nam Trung.

– Phó Viện trưởng:           Thượng tá, TS. Nguyễn Văn Bạch.

Thượng tá, TS. Nguyễn Trọng Điệp.

2. Truyền thống đơn vị

          Ngày 15-11-1966, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Hệ Dược thuộc trường Đại học Quân y. Hệ Dược đóng quân tại thôn Xuân Dương – Xã Vạn Phúc và xã Đông Mỹ – huyện Thanh Trì – Hà Nội. Hệ Dược có tiền thân là Ban đại học quân Dược (thành lập tháng 11-1949) thuộc Trường Đại học Y Dược Việt Bắc, và sau đó là trường Quân dược sĩ (thành lập tháng 7-1950). Ngày 15-11-1966 được công nhận là ngày truyền thống của đơn vị theo Quyết định số 241/QĐ-HVQY ngày 22/01/2010 của Chính ủy Học viện Quân y.

          Năm 1981, để nâng cao trình độ cán bộ dược trong Quân đội, Bộ quốc phòng quyết định cho phép Học viện Quân y đào tạo các lớp chuyên khoa dược. Bộ môn Dược – Tiếp tế quân y (K45) được thành lập ngày 3-9-1981.

          Ngày 10-8-1985, Học viện Quân y quyết định thành lập Bộ môn Bào chế – Tiếp tế quân y trên cơ sở sát nhập K45 và labô số 5 (ký hiệu là K85). Năm 1993, Bộ môn được Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ dược học và thạc sĩ dược học.

          Từ năm 1997, Bộ giáo dục đào tạo, Bộ quốc phòng đã quyết định Học viện Quân y tiếp tục đào tạo dược sĩ đại học sau hơn 20 năm gián đoạn. Năm 1998, Bộ Quốc phòng ra quyết định 363/QĐ thành lập Bộ môn Dược học Quân sự trên cơ sở Bộ môn Bào chế – Tiếp tế quân y.

          Ngày 21-8-2006, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 140/2006/QĐ-BQP thành lập Trung tâm Đào tạo-Nghiên cứu Dược trên cơ sở Bộ môn Dược học Quân sự – Học viện Quân y.

          Ngày 10/3/2018, theo Quyết định số 4630/QĐ-HVQY ngày 21/12/2017 của Giám đốc HVQY (Căn cứ  Quyết định số 1441/QĐ-TM ngày 26/9/2017 của Tổng Tham mưu trưởng về việc ban hành Biểu tổ chức, biên chế Học viện Quân y), Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Dược được nâng cấp thành Viện Đào tạo Dược.

 

3. Chức năng nhiệm vụ

Viện Đào tạo Dược là đơn vị trực thuộc Học viện Quân y, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Dược, Dược học quân sự và chuyên ngành liên quan. Chỉ huy, quản lý đơn vị, cán bộ, nhân viên thuộc quyền, tham gia quản lý người học theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y.

Viện Đào tạo Dược thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Tổ chức xây dựng và thông qua các chương trình, nội dung môn học cho các đối tượng thuộc chuyên ngành đào tạo; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu dạy học trong phạm vi phụ trách.

  2. Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch huấn luyện theo nhiệm vụ được giao.

  3. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phương pháp, bồi dưỡng giảng viên, nhân viên trong Viện; quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên chấp hành nghiêm quy chế, quy định về giáo dục, đào tạo.

  4. Đề xuất đổi mới phương pháp đánh giá và tổ chức thi, kiểm tra tín chỉ, học phần, tốt nghiệp do Viện phụ trách; tham gia đánh giá, phân loại chất lượng người học theo quy định.

  5. Đề xuất các hướng nghiên cứu và tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ.

  6. Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị.

  7. Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

 

4. Danh sách giảng viên

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Bộ môn

Ghi chú

1.                  

Nguyễn Tuấn Quang

TS

TCQLD-Tiếp tế quân y

CNBM

2.                  

Nguyễn Cẩm Vân

TS

nt

 

3.                  

Đỗ Thế Khánh

ThS

nt

 

4.                  

Nguyễn Thị Hồng Thắm

ThS

nt

 

5.                  

Nguyễn Trọng Điệp

TS

Bào chế

CNBM

6.                  

Vũ Bình Dương

PGS.TS

nt

 

7.                  

Phan Thị Thu Hằng

ThS

nt

 

8.                  

Nguyễn Hoàng Hiệp

ThS

nt

 

9.                  

Lương Quang Anh

TS

nt

 

10.              

Phạm Đức Thịnh

ThS

nt

 

11.              

Phạm Văn Hiển

TS

nt

 

12.              

Hoàng Việt Dũng

PGS.TS

Dược liệu

CNBM

13.              

Nguyễn Văn Thư

TS

nt

 

14.              

Trần Văn Quang

TS

nt

 

15.              

Nguyễn Văn Liệu

ThS

nt

 

16.              

Nguyễn Văn Bạch

TS

Kiểm nghiệm-Độc chất

CNBM

17.              

Trịnh Nam Trung

PGS.TS

nt

 

18.              

Trần Quang Trung

TS

nt

 

19.              

Nguyễn Văn Thịnh

TS

nt

 

20.              

Quách Thị Hà Vân

TS

Hóa dược-Dược học lâm sàng

CNBM

21.              

Đào Thị Khánh

TS

nt

 

22.              

Nguyễn Hồng Hải

ThS

nt

 

23.              

Nguyễn Công Bàng

TS

nt

 

24.              

Nguyễn Hoàng Ngân

PGS.TS

Dược lý

CNBM

25.              

Bùi Thị Bích Vân

ThS

nt

 

26.              

Lê Thị Hồng Hạnh

ThS

nt

 

27.              

Chử Văn Mến

PGS.TS

nt

 

28.              

Đỗ Thị Hương Lan

ThS

nt

 

29.              

Trần Bá Hiếu

TS

nt

 

30.              

Đặng Văn Điệp

DS

nt

 

 

5. Thành tích tiêu biểu

– Huân chương chiến công hạng Nhì: Lệnh số 141/LCT ngày 10/10/1979.

– Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Ba lần thứ nhất: Quyết định số 1199.QĐ/CTN ngày 28/7/2011.

– Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Ba lần thứ hai: Quyết định số 1493/QĐ/CTN ngày 26/7/2016.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng: Quyết định số 1908/QĐ-BQP ngày 24/5/2018.

 6. Liên hệ

– Địa chỉ: Viện Đào tạo Dược – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

– Số điện thoại: 069.566377.

– Địa chỉ email: tntqy114@vmmu.edu.vn.

 

7. Các thông tin khác

– Sứ mạng: Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực dược chất lượng cao; nghiên cứu khoa học dược học và dược học quân sự; ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu bảo vệ, nâng cao sức khỏe bộ đội và nhân dân.

– Tầm nhìn: Nỗ lực phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu dược học quân sự hàng đầu của Quân đội, cơ sở đào tạo và nghiên cứu dược học ngang tầm với các trường đại học dược hàng đầu của Việt Nam.