Bộ môn Phẫu thuật tạo hình

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Vũ Quang Vinh PTTH 4// PGS.TS GV-P’GĐBVBQG
2 Trần Vân Anh PTTH 4// PGS.TS GV-Phó CNBM
3 Hoàng Thanh Tuấn PTTH 1// TS GV-phó CNK-P’GĐTT; Kiêm GV BM Bỏng
4 Tống Thanh Hải PTTH 1// ThS TG-Kiêm TG BM Bỏng