Hoạt động công tác đào tạo

Mã ngành
Thời gian đào tạo
Bằng cấp tốt nghiệp

Nội dung của các hội thảo đào tạo qua các năm (2018-2023)

          Năm 2018: Hội nghị đào tạo đã diễn ra trong ngày 26/5/2018 tại Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa với chủ đề “Xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo bác sĩ đa khoa quân y dựa trên năng lực; Sơ kết đào tạo theo học chế tín chỉ”.

          Năm 2019: Hội nghị đào tạo đã diễn ra trong ngày 24-26/5/2019 tại Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa với chủ đề “Đào tạo dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra: từ chương trình, phương pháp giảng dạy và đánh giá”.

          Năm 2021: Hội nghị đào tạo đã diễn ra trong ngày 24/9/2021 tại Hội trường Đỗ Xuân Hợp – Học viện Quân y với chủ đề “Đào tạo dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra: thực tại và tương lai”.

          Năm 2022: Hội thảo đào tạo đã diễn ra trong ngày 24/9/2022 tại Hội trường Đỗ Xuân Hợp – Học viện Quân y với chủ đề “Phương pháp lượng giá, đánh giá trong đào tạo y khoa dựa trên năng lực – CBME”.

          Năm 2023: Hội thảo đào tạo dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường Đỗ Xuân Hợp – Học viện Quân y với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục”.

         Việc đổi mới, chỉnh lý chương trình đào tạo (2018 – 2023)

          Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa quân y. Tự đánh giá chương trình

          Xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra

          Chỉ thị Nghị quyết gắn liền với công tác nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện

          Ngày 04/10/2022 Đảng ủy Học viện đã ra Quy chế số 495-QC/ĐU về lãnh đạo công tác giáo dục đào tạo; Quy chế đã nêu rõ Trách nhiệm, quyền hạn của Đảng ủy Học viện, Ban thường vụ Đảng ủy Học viện; Bí thư Đảng ủy, chính ủy Học viện; Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; ủy viên Ban thường vụ, Phó giám đốc Học viện, các đồng chí đảng ủy viên Học viên và các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện. Quy chế nêu rõ chế độ lãnh đạo của Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Học viện cũng như chế độ báo cáo của người chỉ huy.