Bộ môn Phẫu thuật thần kinh

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Thành Bắc BM9 4// TS GV-CNBM
2 Nguyễn Xuân Phương BM9 3// TS GV-Phó CNBM
3 Bùi Quang Dũng BM9 3// ThS GV
4 Nguyễn Văn Nghị BM9 2// ThS TG
5 Trần Anh Đức BM9 2// ThS TG
6 Dương Công Tuấn BM9 1// ThS TG
7 Trịnh Văn Trung BM9 1// BS TG