Bộ môn Bỏng

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Như Lâm BM3 T1 GS.TS GV-Giám đốc Bệnh viện Bỏng
2 Chu Anh Tuấn BM3 4// PGS.TS GV-Phó GĐBVBQG
3 Đinh Văn Hân BM3 4// PGS.TS GV-CNBM AM8,GĐTT liền VT
4 Trần Ngọc Tuấn BM3 T1 PGS.TS GV-Phó Giám đốc HV
5 Lê Đức Mẫn BM3 4// PGS.TS GVC-CNK bỏng trẻ em
6 Đỗ Lương Tuấn  BM3 4// TS GVC-CNK BNL, Kiêm GV PTTH,TM&TT
7 Nguyễn Hải An BM3 4// TS GV-CNK HSCCứu
8 Mai Xuân Thảo BM3 4// TS GV-Phó CNK bỏng NL
9 Nguyễn Tiến Dũng BM3 3// TS GV-Phó GĐTT LVT
10 Hồ Thị Vân Anh BM3 1// TS GV-Phó CNK Bỏng TE
11 Trần Đình Hùng BM3 3// TS GV-Phó CNK
12 Nguyễn Băng Tâm BM3 3// ThS GV
13 Lâm Đan Chi BM3 3// ThS TG
14 Đỗ Kim Sơn BM3 3// ThS TG