Bộ môn Ngoại dã chiến

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Hồ Hữu Phước BM15 4// TS GV-CNBM
2 Phạm Mạnh Cường BM15 3// TS GV-P’CNBM-Kiêm GV BM11
3 Lâm Văn Lệnh BM15 2// ThS TG
4 Nguyễn Thế Anh BM15 1// ThS TG
5 Lê Văn Hải BM15 2// ThS GV
6 Nguyễn Văn Ninh BM15 2// TS TG