Bộ môn Phẫu thuật lồng ngực

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Văn Nam BM12 4// PGS.TS GVKC-Phó CU-HVQY
2 Nguyễn Ngọc Trung BM12 4// PGS.TS GV-CNBM, Kiêm CNK P.thuật Lồng ngực
3 Lê Việt Anh BM12 2// TS GV-Phó CNBM
4 Trần Thanh Bình BM12 2// TS GV
5 Đặng Tuấn Nghĩa BM12 4/ ThS TG