Bộ môn Nội dã chiến

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Bá Vượng AM7 4// PGS.TS GVC-Q.CNBM
2 Đỗ Phương Hường AM7 4// PGS.TS GV-Nguyên Phó CNBM
3 Nguyễn Văn Bằng AM7 3// PGS.TS GV-CNK
4 Nguyễn Trọng Hà AM7 2// ThS GV
5 Lê Thị Tâm Thảo AM7 1// ThS TG
6 Phan Thị Hoài Trang AM7 4/ ThS TG