Bộ môn Nội hô hấp

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Tạ Bá Thắng AM3 4// PGS.TS GV-CNBM, Phó GĐ BVQY103
2 Trần Tấn Cường AM3 4// TS GVKC – P’GĐCT BV103
3 Nguyễn Lam AM3 4// TS GV-CNK A17
4 Đào Ngọc Bằng AM3 2// TS GV-Phó CNBM, CNK A3
5 Phạm Thị Kim Nhung AM3 1// ThS GV
6 Nguyễn Thanh Tùng AM3 2// ThS TG-PT.P’CNK
7 Bạch Quốc Tuấn AM3 3/ ThS TG
8 Nguyễn Chí Tuấn AM3 1// BS TG