Đại tá Nguyễn Đức Lượng, Phó cục trưởng Cục Xe-Máy, Phó trưởng Ban tổ chức hội thi chủ trì chấm thi. Cùng dự hoạt động chấm thi có Thiếu tướng Trần Minh Phong, Phó giám đốc Học viện Quân y.

Nội dung “xe tốt” là một trong hai nội dung chính của Hội thi Xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023. Ban giám khảo đã cơ động trong đơn vị chấm 4 môn thi thuộc nội dung “xe tốt”: Xe tốt; khu kỹ thuật và hoạt động ngày kỹ thuật; đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nhận thức.

Cục Xe-Máy chấm thi nội dung “xe tốt” tại Học viện Quân y

 Đại tá Nguyễn Đức Lượng dụ khai mạc hoạt động chấm thi.

 

Cục Xe-Máy chấm thi nội dung “xe tốt” tại Học viện Quân y

 Toàn cảnh khai mạc hoạt động chấm thi “xe tốt” tại Học viện Quân y.

Tham gia Hội thi Xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023, Học viện Quân y đã tập trung củng cố cơ sở Khu kỹ thuật; tổ chức bảo dưỡng các loại xe phục vụ hoạt động chấm thi. Trải qua giai đoạn thi cấp cơ sở, học viện đã chọn được những cá nhân tiêu biểu, có nhiều kinh nghiệm và thành tích tốt tham gia hội thi cấp toàn quân. Quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đều chủ động nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, biên soạn giáo án. Những công trình Khu kỹ thuật được nâng cấp, sửa chữa, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp; các trang thiết bị, biển bảng, sổ sách được sắp xếp khoa học, hoàn thiện một cách bài bản, đồng bộ với đầy đủ điều kiện tốt nhất để tham gia hội thi.

Cục Xe-Máy chấm thi nội dung “xe tốt” tại Học viện Quân y

 Thiếu tướng Trần Minh Phong và Ban giám khảo hội thi nghe thí sinh trình bày về nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Thiếu tướng Trần Minh Phong cho biết, thông hội thi đã nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật xe-máy, đội ngũ lái xe trong học viện đối với công tác kỹ thuật cũng như bảo dưỡng, sử dụng xe-máy các loại. Đặc biệt, đây còn là dịp làm chuyển biến tích cực trong toàn đơn vị về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tạo được sự thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật xe-máy, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cục Xe-Máy chấm thi nội dung “xe tốt” tại Học viện Quân y

 Các thí sinh thi môn “nhận thức”.

 

Cục Xe-Máy chấm thi nội dung “xe tốt” tại Học viện Quân y

 Ban giám khảo đánh giá khả năng bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô của thí sinh.

 

Cục Xe-Máy chấm thi nội dung “xe tốt” tại Học viện Quân y

 Toàn cảnh khu chấm thi môn “xe tốt”.

Hội thi Xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 là hoạt động lớn của chuyên ngành kỹ thuật xe-máy để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 1656 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50).

Tin, ảnh: HÀ PHƯƠNG – TRUNG HIẾU