Công bố luận án nghiên cứu sinh Vũ Văn Bạ; ngành Nội khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu bản đồ giải phẫu điện học và kết quả triệt đốt rối loạn nhịp thất khởi phát từ đường ra thất phải sử dụng phương pháp lập bản đồ ba chiều giảm chiếu tia X

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Họ và tên nghiên cứu sinh: Văn Bạ

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. PGS.TS. Lương Công Thức
  2. TS. Phan Đình Phong

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 

– Tỉ lệ xuất hiện dãn thất trái là 27,8% và 9,5% BN xuất hiện EF £ 50%.

– Điện thế trung bình của ĐRTP là 3,41 ± 1,34 mV. Tốc độ dẫn truyền của ổ khởi phát NTTT/NNT trong ĐRTP trung bình là 0,57 ± 0,33 m/s.

– Phương pháp triệt đốt NTTT/NNT sử dụng hệ thống lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều có tính khả thi, tỉ lệ thành công sau thủ thuật và lâu dài cao (98,4% và 87,3%) và không khác biệt so với sử dụng hệ thống chiếu tia X thường quy.

– Phương pháp triệt đốt NTTT/NNT sử dụng hệ thống lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều an toàn, chỉ có biến chứng nhẹ với tỉ lệ thấp (4,8%).

Tải về tại đây