Công bố luận án của nghiên cứu sinh Trương Quý Kiên; Chuyên ngành Nội chung

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm nhiễm, kiểu gen virus BK và đánh giá kết quả điều trị người bệnh sau ghép thận nhiễm virus BK.
Chuyên ngành: Nội chung
Mã số: 9720107
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Quý Kiên
Họ và tên Người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Phạm Quốc Toản
2. PGS.TS. Lê Việt Thắng
Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
1. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam về đặc điểm nhiễm, kiểu gen và tình trạng đột biến gen của virus BK ở bệnh nhân sau ghép thận. Nghiên cứu bước đầu cung cấp cho các nhà lâm sàng những gợi ý về mối liên quan giữa đặc điểm nhiễm của virus BK trong máu, trong nước tiểu với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng.
2. Số liệu của nghiên cứu ghi nhận có 2 kiểu gen BKV-I và BKV-IV; trong đó phân nhóm BKV-Ib1 và BKV-IVc1 là phổ biến nhất. Các vị trí đa hình đơn nucleotide (SNP) khác biệt giữa hai kiểu gen với nhau và với một số chủng Quốc tế tham chiếu cũng được ghi nhận, góp phần xây dựng bản đồ gen của BKV ở Việt Nam.
3. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật Real-time PCR để sàng lọc BKV trong huyết tương và nước tiểu của bệnh nhân. Đồng thời sử dụng kỹ thuật giải trình tự gen theo phương pháp Sanger kết hợp xây dựng cây phát sinh chủng loại để xác định kiểu gen và phân nhóm của BKV. Đây là các kỹ thuật có độ chính xác cao, dễ thực hiện, do đó có thể áp dụng rộng rãi.
4. Nghiên cứu đã bước đầu đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân sau ghép thận nhiễm BKV có hoặc không có BKVN ở hai nhóm kiểu gen I và IV theo hướng dẫn của AST-IDCOP (2019) cho thấy việc từng bước giảm liều MMF phối hợp chuyển đổi thuốc sang EVL và giảm liều CNI có vai trò làm giảm hoặc thải sạch BKV trong máu và hoặc nước tiểu. Từ đó bổ sung thêm kinh nghiệm điều trị cho các trung tâm ghép.
5. Dữ liệu của nghiên cứu này là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về đặc điểm nhiễm, kiểu gen hoàn chỉnh của BKV và chiến lược điều trị cho bệnh nhân sau ghép thận có nhiễm virus BK. 

Tải tệp tin tại đây