Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Trần Thanh Hà; chuyên ngành: Nội khoa

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án : Đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và đột biến gen KRAS ở mức độ RNA của bệnh nhân polyp đại trực tràng kích thước trên 10 mm

           Chuyên ngành : Nội khoa

            Mã số:               9720107

            Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thanh Hà

            Họ và tên  người hướng dẫn:

  1. PGS. TS Nguyễn Quang Duật
  2. GS. TS Nguyễn Lĩnh Toàn

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân Y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đây là  luận án đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu ứng dụng công nghệ phiên mã ngược với mẫu dò khóa có thể kéo dài chuỗi ( ExBP-RT) xác định được các đột biến gen KRAS ở mức độ RNA,  và tìm mối liên quan giữa các đột biến này với các hình ảnh nội soi, mô bệnh học của bệnh nhân polyp đại trực tràng và nguy cơ ung thư ở bệnh nhân polyp kích thước trên 10 mm ở Việt Nam

            Bằng công nghệ ExBP-RT luận án đã cho thấy những bệnh nhân polyp kích thước trên 10mm có tỉ lệ đột biến gen KRAS ở mức độ RNA khá cao : 10,7%; tỉ lệ đột biến gen KRAS ở polyp typ nhung mao cao hơn polyp typ tuyến ống( 33,3% so với 9,2%) và nhóm polyp có loạn sản độ cao cao hơn polyp loạn sản độ thấp ( 23,1% so với 8,6%). Xét về nguy cơ ung thư thì những polyp kích thước > 10mm, polyp u tuyến và polyp loạn sản đều có nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng cao. Đây là những điểm mới và cũng là những đóng góp mới của luận án

Cán bộ hướng dẫn 1               Cán bộ hướng dẫn 2              Nghiên cứu sinh

 

 

PGS.TS Nguyễn Quang Duật         GS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn       Trần Thanh Hà

Tập tin đính kèm: [Tải về]