Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Phạm Văn Hữu; chuyên ngành: Ngoại khoa

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:  Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị u não tế bào thần kinh đệm ác tính

Chuyên ngành: Ngoại khoa

Mã số:  9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh:   Phạm Văn Hữu  

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. PGS.TS. Bùi Quang Tuyển
  2. PGS.TS. Đồng Văn Hệ

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Kết quả nghiên cứu cho thấy u não thần kinh đệm độ III, IV có đặc điểm chung là sự biệt hóa cao của tế bào u kết hợp với sự xâm lấn rộng vào tổ chức não xung quanh nên tiên lượng cho những loại u này rất xấu với tỷ lệ tử vong sau 1 năm là: 59,7% và sau 2 năm là: 74,0%.

Phẫu thuật lấy u triệt để là lựa chọn đầu tiên trong quá trình điều trị giúp cải thiện triệu chứng lâm sàng, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm Giải phẫu bệnh xác định bản chất u giúp cho điều trị hóa xạ trị hiệu quả hơn.

Sau phẫu thuật thì điều trị hóa xạ trị phối hợp là cần thiết nhằm hạn chế tái phát, tiêu diệt phần u còn sót lại sau phẫu thuật.

Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả điều trị là: tuổi, điểm Karnofsky trước mổ, độ ác tính của u, mức độ lấy u, hóa xạ trị sau phẫu thuật, sự hiện diện của các dấu ấn IDH, %K67 trên HMMD.               

 

Cán bộ hướng dẫn
Nghiên cứu sinh
  PGS. TS. Bùi Quang Tuyển   PGS. TS. Đồng Văn Hệ   Phạm Văn Hữu
     

     

Tập tin đính kèm: [Tải về]