Công bố luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy; Ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của nồng độ GFAP, UCH-L1 huyết thanh ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

Ngành: Hồi sức cấp cứu và chống độc

Mã số:  9720103

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Huy

Họ và tên người hướng dẫn:

1.  PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên

2.  PGS. TS. Đỗ Ngọc Sơn

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

  • Đánh giá sự biến đổi của nồng độ GFAP, UCH-L1 huyết thanh ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng trong 3 ngày đầu.
  • Mối liên quan nồng độ GFAP, UCH-L1 huyết thanh với các chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.
  • Xác định giá trị tiên lượng tử vong và kết cục của nồng độ GFAP, UCH-L1 huyết thanh ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.

Tải tệp tin tại đây.