Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tâm; chuyên ngành: Khoa học y sinh

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh Hemophilia A trước làm tổ

Chuyên ngành: Khoa học y sinh

Mã số: 9 72 01 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tâm

Họ và tên người hướng dẫn:

  1. GS.TS. Nguyễn Duy Bắc
  2. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Nghiên cứu đã đánh giá được tính đa hình của bộ chỉ thị STR liên kết với gen F8 phục vụ chẩn đoán trước làm tổ trên các mẫu phôi bào ở phụ nữ mang gen bệnh Hemophilia A.

Đánh giá kết quả chẩn đoán di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A cho 16 cặp vợ chồng mang gen bệnh với 115 phôi được chẩn đoán (19 phôi bị bệnh, 26 phôi mang gen bệnh và 70 phôi không mang gen bệnh). Tỷ lệ ADO là 11,72%. Có 13 bệnh nhân đã được chuyển phôi thực hiện trong 19 chu kỳ. Tỉ lệ có thai lâm sàng/số cặp vợ chồng điều trị là 10/16 (52,6%). Tỉ lệ phôi làm tổ 52,4%. Có 9 sản phụ đã sinh với 11 trẻ sinh sống, các bé đều khỏe mạnh.

Cán bộ hướng dẫn Nghiên cứu sinh
    GS.TS. Nguyễn Duy Bắc     TS. Nguyễn Thanh Tùng     Nguyễn Minh Tâm
     

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]